Přihlášení díla

Anketa, která chrání životní prostředí

Jak se přihlásit

Přihlašování do ankety Dřevěná stavba roku 2017 bylo ukončeno. Přihlašování do dalšího ročníku startuje na podzim roku 2017.

 1. Přečtěte si soutěžní podmínky.
 2. Připravte si podklady nutné pro dokumentaci díla.
 3. Vložte dílo pomocí přihlašovacího formuláře na tomto webu.
 4. V případě účasti v placené kategorii, uhraďte na základě faktury od Nadace dřevo pro život registrační poplatek.

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2017

Aktualizovaná verze ke dni 3. 10. 2016

Nadace dřevo pro život vyhlašuje již sedmý ročník soutěžní ankety Dřevěná stavba roku 2017. 
Přihlašování soutěžních děl do DSR 2017 probíhá od 3. října 2016 do 15. února 2017.

 

1. POSLÁNÍ ANKETY DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU

Dřevěná stavba roku. Anketa, která chrání životní prostředí.

Dřevěná stavba roku (DSR) je soutěžní anketa podporující dřevo jako obnovitelný stavební materiál. Cílem projektu je vysvětlit široké odborné i laické veřejnosti, že využíváním dřeva chráníme životní prostředí. Anketa zdůrazňuje, že dřevo je naší nejvýznamnější domácí obnovitelnou surovinou, materiálem budoucnosti. Tím DSR vytváří příznivé podmínky pro zvýšení jeho využívání v ČR.

Anketa DSR představuje dřevěné stavby ve všech jejich podobách, je unikátní svým zaměřením právě a výhradně na dřevo a zdůrazňuje obrovskou variabilitu této suroviny pro každodenní využití. Nadace dřevo pro život (dále „vyhlašovatel” nebo „Nadace”) úmyslně tuto anketu projektuje jako marketingový nástroj pro konkrétní firmy a osoby, které se věnují využívání dřeva ve stavebnictví.
Projekt Dřevěná stavba roku je veřejnou neanonymní soutěžní anketou. Anketa je svobodnou a dobrovolnou prezentací všech přihlášených soutěžících, kteří chtějí své dřevěné stavby ukázat laické i široké veřejnosti. Soutěžní dřevěné stavby českých a slovenských autorů mohou být umístěny kdekoliv na území Evropské unie. Díla autorů z ostatních zemí musí být umístěna na území České nebo Slovenské republiky.

 

2. PARTNEŘI A ZÁŠTITY ANKETY

Anketu Dřevěná stavba roku 2017 podporují a záštitu udělují významní partneři. Jejich aktuální seznam naleznete na www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku.

 

3. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Anketa je rozdělena do 8 soutěžních kategorií:

1)  Dřevěná hřiště – malá

2)  Dřevěná hřiště - velká

3)  Dřevěné konstrukce – návrhy

4)  Dřevěné konstrukce – realizace

5)  Moderní dřevostavby – návrhy

6)  Moderní dřevostavby – realizace

7)  Roubenky a sruby – realizace

8)  Dřevěné interiéry – realizace

4. Soutěžní díla 

4.1 Jaká díla je možné přihlásit do soutěžních kategorií ankety DSR 2017?

 

Dřevěná hřiště – malá, Dřevěná hřiště – velká

Dřevěná hřiště – malá mají pořizovací hodnotu do 500 000 Kč, Dřevěná hřiště – velká nad 500 000 Kč.
Do kategorie mohou být přihlášeny realizace dřevěných staveb, které slouží pro hru, posilování či vzdělávání všech věkových skupin (např. dětská hřiště, senior parky, naučné stezky). Stavby nemusí být celodřevěné, dřevěné prvky na stavbě ovšem musí převažovat. Rozdělení kategorií podle pořizovací ceny zajišťuje rozumnou konkurenci mezi přihlášenými díly tak, aby se do ankety mohly přihlásit krásné stavby a chytré nápady všech cenových úrovní.

Dřevěné konstrukce – návrhy, Dřevěné konstrukce - realizace

Do kategorie mohou být přihlášeny návrhy a realizace dřevěných konstrukcí občanských, bytových, dopravních, průmyslových nebo sakrálních staveb (např. mosty, lávky, věže, rozhledny, přístřešky, střešní konstrukce, konstrukce fasád a obkladů, venkovní terasy apod.).

Moderní dřevostavby - návrhy, Moderní dřevostavby - realizace

Do kategorie mohou být přihlášeny návrhy a realizace staveb (např. rodinné domy, dvojdomky, řadové nebo bytové domy, školky, školy, nemocnice, kancelářské budovy apod.), jejichž podstatnou nebo zajímavou součástí je v libovolné formě dřevo nebo materiály na bázi dřeva.

Roubenky a sruby - realizace

Do kategorie mohou být přihlášeny realizace staveb (např. rodinné domy, dvojdomky, řadové nebo bytové domy, kancelářské budovy apod.), které jsou z podstatné části tvořeny z dřevěných masivních trámů nebo z kulatiny.

Dřevěné interiéry - realizace

Do kategorie mohou být přihlášeny realizace vnitřních prostor staveb obsahující dřevěné prvky, které jsou dominantou interiéru (např. interiéry s dřevěnou podlahou, dřevěným obložením, schodištěm, dřevěným nábytkem a dalšími prvky ze dřeva). Interiéry mohou být součástí staveb zhotovených z libovolných stavebních materiálů.

4.2 Další podmínky

VELIKOST - Soutěžní díla nejsou limitována velikostí.

STÁŘÍ - Přihlášená soutěžní díla v kategoriích realizací musí být zkolaudována nejpozději do 15. února 2017, jejich stáří není limitováno. Stáří u návrhů soutěžních děl není omezeno.

UMÍSTĚNÍ DÍLA - Realizovaná díla českých a slovenských autorů mohou být umístěna kdekoliv na území Evropské unie. Díla autorů z ostatních zemí EU musí být umístěna na území České nebo Slovenské republiky.

SOUTĚŽNÍ DÍLA Z MINULÝCH ROČNÍKŮ ANKETY DSR se mohou ankety účastnit i opakovaně, pouze ale v případě, že v minulých ročnících ankety DSR nebyla oceněna. 

LEGISLATIVA - Návrhy i realizace soutěžních děl musí splňovat požadavky platných norem a legislativy země, ve kterých stavby stojí, nebo pro kterou jsou navrženy. Realizované stavby musí být navíc zkolaudovány nejpozději do 20. února 2017.

 

5. Jak přihlásit SOUTĚŽNÍ DÍLO do ankety DSR 2017?

 5.1 PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlašování probíhá přes online registrační formulář, který se nachází na webové stránce: http://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/nove-dilo. Soutěžící se zde musí zaregistrovat svým jménem a e-mailem. Po přihlášení se do registračního systému musí vyplnit přihlášku a přiložit požadovanou dokumentaci soutěžního díla. Přihlášku je možné uložit a vrátit se k ní později, není tedy nutné vyplnit požadované údaje všechny najednou. Soutěžní dílo je do ankety DSR 2017 přihlášené až ve chvíli, kdy je odeslána kompletní přihláška. Nedokončené přihlášky nebudou do ankety zařazeny. Ve vybraných kategoriích je pro úspěšné zaregistrování díla nutné zaplatit registrační poplatek (viz níže). Přihlašování soutěžních děl do DSR 2017 probíhá od 3. října 2016 do 15. února 2017.

5.2 DOKUMENTACE SOUTĚŽNÍHO DÍLA

Podklady, které je třeba vyhlašovateli ankety DSR při přihlášení soutěžního díla dodat, jsou specifikovány pro každou kategorii zvlášť - na webové stránce DSR v sekci Dokumentace díla: http://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/prihlaseni-dila#dokumentace.

5.3 REGISTRAČNÍ POPLATKY

Registrační poplatky pro DSR 2017:

Dřevěná hřiště – malá/velká: zdarma
Návrhy - Dřevěné konstrukce, Moderní dřevostavby: zdarma
Realizace - Dřevěné konstrukce, Moderní dřevostavby, Roubenky a sruby: 3 000 Kč za každé přihlášené dílo
Realizace - Dřevěné interiéry: 1 500 Kč za každé přihlášené dílo

Přihlášení do kategorií dřevěných hřišť a návrhů je v anketě DSR 2017 zdarma díky podpoře partnerů. Kategorie realizací jsou zpoplatněny symbolickým registračním poplatkem. Partneři ankety DSR 2016 (zlatý partner, stříbrný partner, bronzový partner a partner) mají v rámci své podpory, kterou anketě v loňském ročníku udělili, přihlašování děl do všech soutěžních kategorií DSR 2017 zdarma.

5.4 POČET PŘIHLÁŠENÝCH DĚL OD JEDNOHO SOUTĚŽÍCÍHO

Jeden soutěžící může v rámci jedné kategorie přihlásit až tři soutěžní díla. V rámci celé ankety DSR 2017 může jeden soutěžící přihlásit svá díla do více soutěžních kategorií, avšak za podmínky, že v žádné kategorii nepřekročí jím přihlášená díla pravidlo “1 soutěžící - 1 kategorie - 3 díla”.
Soutěžní dílo může být v rámci jednoho ročníku přihlášeno právě do jedné kategorie.

5.5 POČET PŘIHLÁŠENÝCH DĚL V JEDNÉ KATEGORII

Maximální počet

Do jedné soutěžní kategorie se může přihlásit maximálně 20 soutěžních děl. O jejich zařazení rozhoduje pořadí řádně vyplněných a odeslaných přihlášek. V případě naplnění maximálního počtu soutěžních děl bude kategorie vyhlášena. Toto rozhodnutí je pravomocí vyhlašovatele a není možné se proti němu odvolat. Ve výjimečných případech (např. pokud se ve stejný moment přihlásí několik soutěžících najednou) má vyhlašovatel právo navýšit počet děl v dané kategorii.

Minimální počet

Pokud nebude v dané soutěžní kategorii přihlášeno alespoň pět soutěžních děl ve stanoveném termínu, nebude tato kategorie otevřena. To znamená, že zde neproběhne výběr a vyhodnocení vítězných děl. Prezentace přihlášených děl se však uskuteční v nezměněném rozsahu uvedeném v kapitole “Rozsah prezentace všech přihlášených děl v DSR 2017” těchto soutěžních podmínek. Vyhlašovatel se v odůvodněných případech může rozhodnout k přeřazení přihlášených děl z nenaplněné kategorie do jiné, a tím je zařadit do hlasování.

 

6. Kdo může soutěžní dílo přihlásit?

Soutěžní dílo může do ankety DSR přihlásit pouze soutěžící.

Soutěžící je ten, kdo soutěžní dílo přihlásí tím, že vyplní registrační formulář, dodá vyhlašovateli veškerou potřebnou dokumentaci (viz Dokumentace soutěžního díla v bodě 5.2), v případě přihlášky do kategorií s registračním poplatkem jej zaplatí a v případě výhry přebírá ocenění pro dané soutěžní dílo.
Soutěžícím může být jedna, nebo více fyzických či právnických osob, která má ke stavbě nějaký vztah (např. majitel, zřizovatel, provozovatel, stavitel, autor atd.).

Soutěžící v návrhových kategoriích musí prokázat svoji odbornou způsobilost uvedením čísla autorizace ČKAIT nebo ČKA či získat souhlas odborného garanta. Studenti a osoby bez autorizace (ČKAIT, ČKA) tak mohou přihlásit pouze návrhy posouzené a schválené autorizovaným odborným garantem. Garantem prací studentů mohou být jejich vyučující. Soutěžící proto v přihlášce uvede buď číslo své autorizace, anebo jméno a instituci svého garanta.

Díla tří vítězných studentů v soutěži Stavby s vůní dřeva (http://www.drevoprozivot.cz/projekty/stavby-s-vuni-dreva) budou nominována do ankety DSR do její relevantní kategorie návrhů. Ostatní soutěžní díla ze soutěže Stavby s vůní dřeva nemohou být do ankety DSR přihlášena.

Soutěžící svým přihlášením do ankety DSR 2017 výslovně souhlasí se Soutěžními podmínkami ankety DSR 2017 a také s Prohlášením soutěžícího (viz příloha tohoto dokumentu).

Soutěžící je zodpovědný za vhodné a včasné informování realizační skupiny (viz níže) o přihlášení soutěžního díla do ankety DSR 2017.

Realizační skupina 

Realizační skupinou jsou všechny fyzické a právnické osoby, které se podílely na návrhu či realizaci přihlášeného soutěžního díla. Jejich zveřejnění v rámci prezentace soutěžního díla je dobrovolné a soutěžící v Prohlášení soutěžícího (příloha tohoto dokumentu) čestně prohlašuje, že všichni uvedení členové realizační skupiny se zveřejněním jmen souhlasí.

7. Výběr vítězů DSR 2017

Anketa DSR 2017 klade důraz na názor jak odborné, tak laické veřejnosti. O vítězích ankety proto rozhoduje široká hlasující veřejnost a zároveň odborná porota. Hlasování bude probíhat souběžně v termínu 20. 2. - 3. 3. 2017. Ve většině kategorií jsou proto udělovány dva typy ocenění – Vítěz veřejného hlasování a Vítěz odborné poroty. Výjimkou jsou pouze kategorie dřevěných hřišť, kde není cena odborné poroty udělována.

7.1 veřejné hlasování

Hlasujícím se může stát každý návštěvník webové stránky Dřevěná stavba roku, který se v termínu hlasování (20. 2. - 3. 3. 2017) zaregistruje a pošle minimálně jeden hlas kterémukoliv soutěžnímu dílu DSR 2017. Odesláním svého hlasu zároveň vyjadřují svůj souhlas se Soutěžními podmínkami ankety DSR 2017, stejně jako s Prohlášením hlasujícího (viz příloha tohoto dokumentu).

Vítězem veřejného hlasování se stane každé dílo, které po ukončení veřejného hlasování získá ve své kategorii nejvíce hlasů.

7.1.1 Vítězný hlasující

V anketě DSR 2017 mají možnost soutěžit nejen přihlášená soutěžní díla, ale také hlasující veřejnost. Po ukončení hlasování je tak na základě dále uvedených pravidel vybrán jeden vítězný hlasující, který vyhraje hodnotnou cenu. Její finální podoba bude upřesněna a zveřejněna na stránce Dřevěná stavba roku před zahájením hlasování.

Vítězným hlasujícím se může stát pouze ten hlasující, který hlasoval ve VŠECH OSMI soutěžních kategoriích. Každý hlasující, který splní tyto podmínky, bude zařazen do soutěže o cenu pro vítězného hlasujícího. Vítězem se pak stane ten, který pošle své hlasy dílům, jež v anketě skutečně zvítězí. Jinými slovy vyhraje ten, který odevzdá své hlasy nejvíce vítězům naší ankety. V případě, že bude takových hlasujících více, vyhraje ten, který své hlasy poslal jako první v pořadí. Podmínky předání výhry vítěznému hlasujícímu jsou upřesněny v Prohlášení hlasujícího (příloha tohoto dokumentu).

Vítězným hlasujícím se může stát osoba, která splňuje tyto podmínky:
a) Je občanem EU.
b) Není členem správní ani dozorčí rady Nadace dřevo pro život.
c) Není vzhledem k Nadaci v jakémkoliv pracovně-právním vztahu.
d) Vítězný hlasující se zavazuje k převzetí ceny na slavnostním vyhlášení vítězů DSR 2017.

7.2 Odborná porota

Odborná porota je skupinou odborníků z oblasti architektury a dřevěného stavění, kteří posuzují přihlášená soutěžní díla z odborného hlediska. V rámci ankety DSR 2017 hodnotí soutěžní díla 3 odlišné odborné poroty tak, aby byla zajištěna jejich maximální kvalifikace pro hodnocení daných soutěžních kategorií. Kategorie Dřevěná hřiště - malá i velká nejsou odbornou porotou hodnocena.

Zaměření odborných porot je následující:

odborná porota pro Dřevěné konstrukce hodnotí v kategoriích Dřevěné konstrukce - návrhy a realizace,

odborná porota pro Moderní dřevostavby hodnotí v kategoriích Moderní dřevostavby - návrhy a realizace,

odborná porota pro Roubenky a Interiéry hodnotí v kategoriích Robenky a sruby - realizace a Dřevěné interiéry - realizace.

 

Hodnotící kritéria pro odbornou porotu jsou především originalita, estetika, splnění účelu stavby, funkčnost/realizovatelnost a technické zpracování. Tato kritéria se bodově hodnotí na škále 1 až 5. Vítězem odborné poroty se stane to soutěžní dílo v každé kategorii, které získá při hodnocení porotců v termínu 20. 2. - 3. 3. 2017 nejvíce bodů. Složení odborných porot a hodnotící kritéria pro jednotlivé kategorie budou zveřejněna před zahájením hlasování na webové stránce Dřevěná stavba roku. Není přípustné, aby se člen odborné poroty jakkoli podílel na kterémkoliv soutěžním díle, které hodnotí.

8. Ocenění udělená vítězům ankety DSR 2017

Ocenění udělená vítězům ankety DSR 2017 budou předána na slavnostním vyhlášení vítězů ankety DSR 2017 na zámku ve Křtinách u Brna. V rámci vyhlášení budou vítězným soutěžícím předána tato ocenění:

8.1 Ocenění pro vítěze veřejného hlasování a odborné poroty

- prestižní titul Dřevěná stavba roku 2017 v dané kategorii
- unikátní dřevěný diplom
- finanční odměna v hodnotě 10 000 Kč
- označení vítězného díla razítkem "Vítěz veřejného hlasování / Vítěz odborné poroty" v internetové Galerii DSR 2017 (http://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/galerie), v katalogu DSR 2017 i na roll-upech Putovní výstavy DSR 2017
- prezentace vítězného díla a jeho autora v článku publikovaném na webových stránkách Dřevěné stavby roku
- zvýraznění vítězné stavby na facebookové stránce www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku
- prezentace vítězného díla a jeho autora v tiskové zprávě určené pro významná media

Poznámka: V kategoriích Dřevěná hřiště malá/velká je finanční odměna v hodnotě 10 000 Kč určena na uspořádání dětského dne (nebo jiné akce pro veřejnost) na daném vítězném hřišti.

 

9. Rozsah prezentace všech soutěžních děl v DSR 2017

9.1 INTERNETOVÁ PREZENTACE

Každé soutěžní dílo je prezentováno na webové stránce ankety Dřevěná stavba roku v internetové Galerii soutěžních děl (http://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/galerie). U soutěžního díla je vždy uveden jeho název, stručný architektonický/technický popis, informace o soutěžícím a realizační skupině. U každého soutěžního díla jsou také zveřejněny jeho barevné fotografie a relevantní technické podklady. Tato přehledná veřejná galerie dřevěných staveb zůstává trvale přístupná široké veřejnosti i v dalších letech v rámci “Galerie minulých ročníků”.

9.2 TIŠTĚNÝ KATALOG DSR 2017

Každé soutěžní dílo je prezentováno v tištěném plnobarevném katalogu. Prezentace soutěžních děl zahrnuje úvodní fotografii a základní údaje o soutěžícím a soutěžním díle. Katalog bude poprvé představen při příležitosti slavnostního vyhlášení vítězů DSR 2017 v březnu 2017 a následně bude distribuován veřejnosti na všech důležitých lesnicko-dřevařských a stavebních veletrzích, výstavách a dalších zajímavých akcích po celé České republice po dobu dvanácti následujících měsíců. Katalog DSR 2017 bude současně publikován v elektronické podobě určené k prohlížení online.

9.3 PUTOVNÍ VÝSTAVA DSR 2017

Každé soutěžní dílo je prezentováno na barevných rollupech Putovní výstavy DSR 2017 (https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/o-ankete#vystava), která je navazujícím projektem na anketu DSR. Nadace Putovní výstavu prezentuje na všech důležitých lesnicko-dřevařských a stavebních veletrzích, výstavách a dalších zajímavých akcích po celé České republice.

 
9.4 SOCIÁLNÍ SÍTĚ A REKLAMA

Soutěžní díla budou prezentována také na facebookovém profilu www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku a na sociálních sítích našich partnerů.

10. Kontakty

Kontakty na vedoucí jednotlivých kategorií najdete na http://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/kontakty

Vyhlašovatel soutěžní ankety: Nadace dřevo pro život, U Uranie 18, Praha 7 - Holešovice, 170 00

nadace@drevoprozivot.cz

www.drevoprozivot.cz

www.facebook.com/DrevoProZivot

Více informací o anketě Dřevěná stavba roku:

Oficiální stránka: http://www.drevoprozivot.cz/projekty/drevena-stavba-roku

Rychlý odkaz, který Vás přesměruje na oficiální stránky: www.DrevenaStavbaRoku.cz

Facebooková stránka: www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku.

11. Příloha

11.1 Prohlášení soutěžícího

Soutěžící čestně prohlašuje, že přihlášení soutěžního díla bylo uskutečněno se souhlasem autora díla. Soutěžící čestně prohlašuje, že je oprávněn udělit vyhlašovateli souhlas k užití majetkových autorských práv vztažených k přihlášenému soutěžnímu dílu a je oprávněn udělit souhlas se zpracováním přihlášených podkladů pro účely propagace a medializace tohoto ročníku soutěžní ankety i ročníků následujících. Soutěžící čestně prohlašuje, že přihlášením soutěžního díla do soutěžní ankety neporušuje autorská a jiná práva třetích osob. Soutěžící je si vědom toho, že přihlášená díla jsou určena k publikování na internetu, kde budou volně dostupná k nahlédnutí, a mohou tak inspirovat laickou i odbornou veřejnost. Soutěžící také čestně prohlašuje, že všichni uvedení členové realizační skupiny souhlasí se zveřejněním jmen a kontaktů. Soutěžící prohlašuje a zavazuje se k tomu, že se v případě získání ocenění dostaví v daném termínu a čase na slavnostní vyhlášení vítězů a získané ceny převezme. V případě, že se nemůže osobně dostavit sám soutěžící, pověří převzetím cen jinou osobu. Vyhlašovateli zašle o tomto pověření zprávu a kontaktní údaje dané osoby.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v anketě DSR dává každý soutěžící vyhlašovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, zejména jméno, příjmení, e-mail za účelem předání ceny, a za účelem realizace dalších marketingových akcí pořadatele, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýzám, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb, a to po dobu pěti let. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na adresu vyhlašovatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením hlasování v ročníku ankety DSR 2017 má za následek vyřazení z ankety. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě vyhlašovatele ankety zpracovávat další osoby pověřené vyhlašovatelem ankety, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že vyhlašovatel ankety je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a jeho podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech vyhlašovatele v souvislosti s touto anketou s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy zejména z předání ceny vítězi ankety DSR 2017, a to po dobu 5 let od ukončení ročníku ankety DSR 2017.

 

11.2 Prohlášení hlasujícího

Hlasující odesláním svých hlasů prohlašuje, že je mu 18 let anebo s jeho registrací souhlasí jeho zákonní zástupci. Hlasující bere na vědomí, že v rámci ankety DSR 2017 může jedna osoba hlasovat pouze prostřednictvím jedné platné emailové adresy a prohlašuje, že toto ustanovení neporušil. Při porušení pravidla „jedna osoba = jeden hlasující email” budou těmto hlasujícím zrušeny všechny registrované hlasy a ztratí tím veškerá práva na získání výhry.
Vítězným hlasujícím se stane ten hlasující, který podle soutěžních podmínek DSR 2017 vyhraje cenu pro vítězného hlasujícího. Vítězný hlasující se zavazuje k převzetí ceny během slavnostního vyhlášení vítězů DSR 2017. Termín a místo konání akce budou vítěznému hlasujícímu sděleny spolu s informací o jeho výhře. Pokud se hlasující nebo jeho zástupce na toto vyhlášení nedostaví, ztrácí právo na získání výhry. Výhra bude v tomto případě předána druhému nejúspěšnějšímu hlasujícímu (při shodě hlasů je to ten hlasující, který své hlasy poslal jako druhý v pořadí). Vítězný hlasující souhlasí se zveřejněním svého jména a místa bydliště spolu s fotodokumentací a videozáznamem z předání výhry pro propagační účely ankety DSR.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Hlasováním v anketě DSR dává každý hlasující vyhlašovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zejména jméno, příjmení, e-mail za účelem předání ceny, a za účelem realizace dalších marketingových akcí pořadatele, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýzám, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb, a to po dobu pěti let. Hlasující bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na adresu vyhlašovatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením hlasování v ročníku ankety DSR 2017 má za následek vyřazení z ankety. Údaje poskytnuté hlasujícím mohou kromě vyhlašovatele ankety zpracovávat další osoby pověřené vyhlašovatelem ankety, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

Hlasující výslovně souhlasí s tím, že vyhlašovatel ankety je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a jeho podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech vyhlašovatele v souvislosti s touto anketou s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy zejména z předání ceny vítěznému hlasujícímu, a to po dobu 5 let od ukončení ankety DSR 2017.

Dokumentace díla

Dřevěná hřiště - malá

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE. 

Dřevěná hřiště - velká

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

Dřevěné konstrukce - návrhy

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

Dřevěné konstrukce - realizace

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE. 

Moderní dřevostavby - návrhy

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

Moderní dřevostavby - realizace

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

Roubenky a sruby - realizace

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

DŘEVĚNÉ Interiéry - realizace

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

 

Registrační poplatek

Dřevěná hřiště - malá

0 Kč

Dřevěná hřiště - velká

0 Kč

Dřevěné konstrukce - návrhy

0 Kč

Dřevěné konstrukce - realizace

3 000 Kč

Moderní dřevostavby - návrhy

0 Kč

Moderní dřevostavby - realizace

3 000 Kč

Roubenky a sruby - realizace

3 000 Kč

Dřevěné interiéry - realizace

1 500 Kč

Harmonogram

DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU 2018

Přihlášení soutěžních děl 19. 9. 2017 - 14. 2. 2018
Hlasování veřejnosti 21. 2. - 2. 3. 2018
Hlasování odborné poroty 21. 2. - 2. 3. 2018
Slavnostní vyhlášení vítězů 4. 4. 2018
Putovní výstava DSR 2017 4. 4. 2018 - únor 2019
Přihlášky do DSR 2018 podzim 2018

 

Odborná porota

 Odborná porota ankety Dřevěná stavba roku 2017 

 Odborná porota pro kategorie Dřevěné konstrukce – návrhy a realizace: 

 1. Ing. Petr Červený, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

 2. doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová, Mendelova univerzita v Brně

 3. doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., České vysoké učení technické v Praze

 Více informací o této odborné porotě zde.

 

Odborná porota pro kategorie Moderní dřevostavby – návrhy a realizace: 

 1. Ing. Daniel Grmela, Slamák.info

 2. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze

 3. prof. Ing. Josef Chybík, CSc., Vysoké učení technické v Brně

 4. Ing. arch. Jan Melichar, Obec architektů ČR

 5. doc. Ing. Jaroslav Sandanus, Ph.D., Slovenská technická univerzita v Bratislavě

 Více informací o této odborné porotě zde.

 

Odborná porota pro kategorie Roubenky a sruby – realizace a Dřevěné interiéry – realizace: 

 1. doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

 2. Ing. Dalibor Houdek, Ph.D., Výzkumné dřevařské centrum FPInnovations v Kanadě

 3. doc. Ing. Veronika Kotradyová, Ph.D., Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Více informací o této odborné porotě zde.

 

Speciální host poroty: Kevin Flanagan, PLP Architecture, Londýn

Více informací o speciálním hostu poroty zde.

 

Tajemník poroty: Ing. Petra Pacáková, vedoucí projektu DSR

Kategorie Dřevěná hřiště – malá a velká nejsou hodnocena odbornou porotou.

 

SLOVNÍ HODNOCENÍ ODBORNÉ POROTY NALEZNETE ZDE.

 

Hodnotící kritéria odborné poroty:

Dřevěné konstrukce – návrhy

 1. estetika konstrukce, výtvarné a vizuální zpracování,
 2. technické zpracování a realizovatelnost,
 3. originalita.

 

Dřevěné konstrukce – realizace

 1. estetika konstrukce a její zapojení do krajiny,
 2. technické zpracování a provedení,
 3. originalita.

 

Moderní dřevostavby – návrhy

 1. estetika stavby, výtvarné a vizuální zpracování,
 2. technické zpracování a realizovatenost,
 3. účelnost stavby.

 

Moderní dřevostavby – realizace, Roubenky a sruby – realizace

 1. estetika stavby a zapojení stavby do krajiny,
 2. technické zpracování a provedení,
 3. účelnost stavby.

 

Dřevěné interiéry – realizace

 1. estetika interiéru a míra využití dřeva,
 2. technické zpracování a provedení,
 3. funkčnost interiéru.

Při shodě bodů se přihlédne k bodu č. 3 (originalita / účelnost stavby / funkčnost interiéru).

Časté otázky

Dřevěná stavba roku - Anketa, která chrání životní prostředí

 

Co je to anketa Dřevěná stavba roku?

Dřevěná stavba roku (DSR) je soutěžní anketa dřevěných staveb, ze kterých si vyberete. Cílem ankety je ukázat dřevo jako významný obnovitelný stavební materiál. Jeho využíváním chráníme neobnovitelné zdroje, a tím i naše životní prostředí.

Anketa DSR představuje dřevěné stavby ve všech jejich podobách a je unikátní svým zaměřením výhradně na dřevo. Soutěžící se mohou hlásit do 8 soutěžních kategorií: Dřevěná hřiště - malá, Dřevěná hřiště - velká, Dřevěné konstrukce - návrhy, Dřevěné konstrukce - realizace, Moderní dřevostavby - návrhy, Moderní dřevostavby - realizace, Roubenky a sruby - realizace, Dřevěné interiéry - realizace.

Nadace dřevo pro život tuto anketu projektuje jako užitečný marketingový nástroj pro firmy a osoby, které se věnují využívání dřeva ve stavebnictví.

 

Jak může anketa chránit životní prostředí?

Jednoduše - osvětou veřejnosti!

Víte, že dřevo v českých lesích je díky dlouholeté péči českých lesníků naší významnou obnovitelnou surovinou? Zakoupením dřevěné stavby nebo třeba hřiště tak chráníte neobnovitelné zdroje a tím i naše životní prostředí. Dřevo je navíc udržitelný materiál s nízkou uhlíkovou stopou, váže na sebe uhlík a je dobře recyklovatelné! Více o tom, jak využíváním dřeva chráníte životní prostředí, si přečtěte v našem e-booku!  

Anketa Dřevěná stavba roku proto chrání životní prostředí tím, že ukazuje laické i odborné veřejnosti přínosy využívání dřeva pro naše životní prostředí v našem každodenním životě.

 

Jak můžu životní prostředí chránit i já?

Životní prostředí chráníte už tím, že ve své práci využíváte dřevo. V osobním životě doporučujeme upřednostňovat české dřevo pocházející z legálně obhospodařovaných lesů. Budete tím využívat domácí obnovitelnou surovinu, čímž významně snížíte dopady Vaší činnosti na životní prostředí a podpoříte místní společnost a ekonomiku.

 

Proč bych se měl/a do DSR přihlásit?

11 dobrých důvodů, proč se podle nás vyplatí přihlásit, najdete zde.

Co si o tom myslí nejen naši minulí soutěžící, si přečtěte zde.

 

Kdo se může do DSR přihlásit?

Soutěžní dílo může do ankety DSR přihlásit pouze soutěžící. Soutěžící je ten, kdo vyplní registrační formulář, dodá veškerou potřebnou dokumentaci (viz Dokumentace soutěžního díla zde), v kategoriích s registračním poplatkem jej zaplatí a pokud vyhraje, přebírá ocenění pro dané soutěžní dílo.

Soutěžícím může být jedna, nebo více fyzických či právnických osob se vztahem k přihlášené dřevěné stavbě (např. majitel, zřizovatel, provozovatel, stavitel, autor atd.).

Více informací naleznete v Soutěžních podmínkách.

 

Jak se mám přihlásit?

Postup pro přihlášení soutěžního díla naleznete zde.

 

Do kdy nejpozději se musím přihlásit?

Nejpozději do 15. 2. 2017. Počet děl v kategoriích je ale omezen, proto doporučujeme nenechávat přihlášení na poslední chvíli.

 

Na Facebooku jsem už viděl/a fotky prvních soutěžních děl. Objeví se tam moje dřevěná stavba také?

Bohužel ne. Díla, která jsme publikovali na Facebooku, se do ankety přihlásila do konce listopadu a díky tomu měla jako bonus mediální prostor navíc. Díla přihlášená od 1. 12. 2016 dál už na tento bonus nárok nemají. Až zase příští rok. :)

 

Hlasuje pro mě veřejnost, nebo odborná porota?

Ve všech kategoriích hlasuje pro soutěžní díla jak široká veřejnost, tak odborná porota. Její složení naleznete zde. Pouze kategorie Dřevěných hřišť jsou výjimkou - tam hlasuje pouze široká veřejnost.

 

Jak funguje hlasování veřejnosti?

Každý uživatel internetu, který se registruje a potvrdí svoji e-mailovou adresu, může v době hlasování (20. 2. - 3. 3. 2017) odeslat v každé kategorii 1 až 3 hlasy pro soutěžní díla, která chce nominovat na vítěze DSR 2017. Tým DSR sečtením hlasů od veřejnosti následně zjistí vítěze veřejného hlasování v každé kategorii.

 

Jak funguje hlasování odborné poroty?

Díla naší ankety hodnotí 3 odborné poroty tak, aby byla zajištěna jejich maximální odbornost. Odborné poroty hodnotí zvlášť kategorie Dřevěných konstrukcí, Moderních dřevostaveb a Roubenek a Interiérů. Kategorie Dřevěných hřišť odbornou porotou nejsou hodnocena.

Každá porota má předem dána hodnotící kritéria a určenou bodovací škálu (1 - 5 bodů), na které může díla hodnotit. Porotci hodnotí díla nezávisle na sobě. Své individuální hodnocení následně pošlou tajemníkovi odborné poroty, který sečtením bodů od všech porotců zjistí vítěze odborné poroty v každé kategorii. Více o odborné porotě naleznete zde.

 

Proč neukazujete průběžné výsledky hlasování?

Průběžné výsledky neukazujeme proto, abychom nestresovali naše soutěžící! :)

Hlavně ale nechceme ovlivňovat výsledky hlasování. Děkujeme za pochopení.

 

Kdy se dozvím vítěze DSR 2017?

Vítězové z 8 soutěžních kategorií budou vyhlášeni 23. března 2017 na zámku ve Křtinách u Brna. Pořadí ostatních soutěžících nezvěřejňujeme, ale soutěžícím je automaticky sdělíme.

 

Mám další otázky, kdo mi je zodpoví?

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte se prosím kdykoliv obrátit na vedoucího Vaší kategorie, případně na vedoucí projektu. Všechny kontakty naleznete zde.

2017 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt

Tento web vytvořil |

Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Beru na vědomí Více informací