Dřevěná stavba roku

Přihlášení díla

Jak se přihlásit

 

 1. Prostudujte si soutěžní podmínky.
 2. Vyberete si jednu z 6 soutěžních kategorií, do které své dílo přihlásíte: 

  Malé dřevěné konstrukce – realizace,
  Velké dřevěné konstrukce – návrhy,
  Velké dřevěné konstrukce – realizace,
  Dřevěné budovy – návrhy,
  Dřevěné budovy – realizace,
  Dřevěné interiéry – realizace.

  Návod, jak správně zvolit kategorii pro vaše soutěžní dílo, naleznete zde.

 3. Před zahájením registrace si připravte své fakturační údaje,  informace o soutěžícím včetně loga, popis soutěžního díla, fotografie a potřebnou dokumentaci k dílu.
 4. Vyplňte registrační formulář.

 5. Odešlete kompletně vyplněný formulář ke schválení. Nejpozději do 15. 2. 2023 do 23:59 hod. POZOR! Dokud dílo neodešlete k finálnímu schválení, není registrováno.

 6. Pokud je vše v pořádku, obdržíte potvrzující e-mail a budete vyzváni k úhradě registračního poplatku. V případě, že něco chybí, budete požádáni o doplnění.

 7. Po splnění všech náležitostí a po uhrazení částky bude Vaše dílo úspěšně registrováno do Dřevěné stavby roku 2023. Zašleme vám o tom potvrzovací e-mail.

 

Harmonogram letošního ročníku

Zahájení registrace soutěžních děl  
7. listopadu 2022 v 8 hod.
Ukončení registrace děl
15. února 2023 ve 23:59 hod.
Hlasování veřejnosti
6. března – 22. března 2023 ve 20 hod.
Hlasování odborné poroty
6. března – 22. března 2023
Slavnostní vyhlášení vítězů
20. dubna 2023
Putovní výstava DSR 2023
duben 2023 – duben 2024
Přihlášky do DSR 2024
podzim 2023Časté otázky

 Do jaké kategorie mám zařadit své dílo v DSR 2023?

Ze soutěžních podmínek vybíráme  charakteristiky jednotlivých kategorií:

 • Malé dřevěné konstrukce – realizace

Do kategorie mohou být přihlášeny realizace dřevěných staveb, které slouží pro hru, posilování či vzdělávání všech věkových skupin (např. dětská hřiště s pořizovací hodnotou do 500 tisíc Kč, senior parky, naučné stezky), dále drobné konstrukce jako například sochy, pomníky, stříšky nad studny, autobusové zastávky, altány, zahradní domky, turistické přístřešky do 20 m² zastavěné plochy. Stavby nemusí být celodřevěné, dřevěné prvky na stavbě ovšem musí převažovat.

 • Velké dřevěné konstrukce – návrhy, Velké dřevěné konstrukce – realizace

Do kategorie mohou být přihlášeny návrhy a realizace dřevěných konstrukcí občanských, bytových, dopravních, průmyslových nebo sakrálních staveb (např. mosty, lávky, věže, rozhledny, přístřešky nad 20 m² zastavěné plochy, střešní konstrukce, venkovní terasy, veletržní stánky, hřiště s pořizovací hodnotou nad 500 tisíc Kč apod.). Za konstrukci je považován objekt s viditelnou nosnou konstrukcí, který není vhodný k trvalému obývání (zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy).

Na co se zaměřit? Konstrukční řešení a detail.
Porota se u kategorie Dřevěné konstrukce bude zaměřovat na konstrukční řešení stavby, popř. konstrukčního detailu stavby či díla. V kolonce Popis konstrukce a přiložené dokumentaci uveďte, v čem je dílo konstrukčně zajímavé, popř., jaký konstrukční prvek je v něm řešen.

 • Dřevěné budovy – návrhy, Dřevěné budovy – realizace

Do kategorie mohou být přihlášeny návrhy moderních staveb, srubů a roubenek (např. rodinné domy, dvojdomky, řadové nebo bytové domy, školky, školy, nemocnice, kancelářské budovy, rekreační objekty apod.), jejichž konstrukční systém je z podstatné části tvořen ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva.
Za stavbu/dřevěnou budovu je považován objekt s viditelnou nosnou konstrukcí, avšak vhodný k trvalému obývání (zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy).

 • Dřevěné interiéry – realizace

Do kategorie mohou být přihlášeny realizace vnitřních prostor staveb obsahující dřevěné prvky, které jsou dominantou interiéru (např. interiéry s dřevěnou podlahou, obložením, schodištěm, nábytkem a dalšími prvky ze dřeva). Interiéry mohou být součástí staveb zhotovených z libovolných stavebních materiálů.

 

Jak se mám přihlásit?

Postup pro přihlášení soutěžního díla naleznete zde.

 

Do kdy nejpozději se musím přihlásit?

Nejpozději do 15. 2. 2023 do 23:59 hodin.

 

Kdo se může do DSR přihlásit?

Soutěžní dílo může do soutěže DSR přihlásit pouze soutěžící. Soutěžící je ten, kdo vyplní registrační formulář, dodá veškerou potřebnou dokumentaci (viz Dokumentace soutěžního díla zde), zaplatí registrační poplatek a pokud vyhraje, přebírá ocenění pro dané soutěžní dílo.

Soutěžícím může být právě jedna fyzických nebo právnická osoba se vztahem k přihlášené dřevěné stavbě (např. majitel, zřizovatel, provozovatel, stavitel, autor atd.).

Více informací naleznete v Soutěžních podmínkách.

 

Proč bych se měl/a do DSR přihlásit?

Sepsali jsme pro vás 10 dobrých důvodů, proč se podle nás vyplatí přihlásit.

Co jim účast v soutěži přinesla s vámi sdílejí naši minulý soutěžící.

 

Jak vyplnit informace o konstrukční ochraně dřeva u svého díla?

Inspiraci můžete čerpat například z webu MeziStromy.cz.

 

Hlasuje pro mě veřejnost, nebo odborná porota?

Ve všech kategoriích hlasuje pro soutěžní díla jak široká veřejnost, tak odborná porota. Pouze kategorie Malé dřevěné konstrukce – realizace je výjimkou – tam hlasuje jen široká veřejnost.

 

Jak funguje hlasování veřejnosti?

Každý uživatel internetu, který se registruje a potvrdí svoji e-mailovou adresu, může v době hlasování (6. 3. - 22. 3. 2023) odeslat v každé kategorii 1 hlas pro soutěžní díla, která chce nominovat na vítěze DSR 2023. Vítězem každé kategorie se stane soutěžící s nejvyšším počtem hlasů zaslaných veřejností.

 

Jak funguje hlasování odborné poroty?

Díla naší soutěže hodnotí 3 odborné poroty tak, aby byla zajištěna jejich maximální odbornost. Odborné poroty hodnotí zvlášť kategorie Velkých dřevěných konstrukcí, Dřevěných budov a Interiérů. Kategorie Malé dřevěné konstrukce není odbornou porotou hodnocena.

Hodnocení odborné poroty probíhá jednokolově. Každá porota má předem dána hodnoticí kritéria a určenou bodovací škálu (1 - 5 bodů), podle které ohodnotí soutěžní díla. Porotci hodnotí díla nezávisle na sobě. Své individuální hodnocení následně pošlou tajemníkovi odborné poroty, který sečtením bodů od všech porotců zjistí vítěze odborné poroty v každé kategorii. Dílo s nejvyšším počtem bodů se stává vítězem.

 

Proč neukazujete průběžné výsledky hlasování?

Průběžné výsledky neukazujeme proto, abychom nestresovali naše soutěžící! :)

Hlavně ale nechceme ovlivňovat výsledky hlasování. Děkujeme za pochopení.

 

Kdy se dozvím vítěze DSR 2023?

Vítězové ze 6 soutěžních kategorií budou vyhlášeni v dubnu 2023 (termín bude upřesněn). Pořadí ostatních soutěžících nezveřejňujeme, ale soutěžícím je po ukončení hlasování sdělujeme.

 

Co je to soutěž Dřevěná stavba roku?

Dřevěná stavba roku (DSR) je soutěž dřevěných staveb, ze kterých si vyberete. Cílem soutěže je ukázat dřevo jako významný obnovitelný stavební materiál. Jeho využíváním chráníme neobnovitelné zdroje, a tím i naše životní prostředí.

Soutěž DSR představuje dřevěné stavby ve všech jejich podobách a je unikátní svým zaměřením výhradně na dřevo. Soutěžící se mohou hlásit do 6 soutěžních kategorií: Malé dřevěné konstrukce – realizace, Velké dřevěné konstrukce - návrhy, Velké dřevěné konstrukce - realizace, Dřevěné budovy - návrhy, Dřevěné budovy - realizaceDřevěné interiéry - realizace.

Nadace dřevo pro život tuto soutěž projektuje jako užitečný marketingový nástroj pro firmy a osoby, které se věnují využívání dřeva ve stavebnictví.

 

Jak může soutěž chránit životní prostředí?

Jednoduše – osvětou veřejnosti!

Víte, že dřevo v českých lesích je díky dlouholeté péči českých lesníků naší významnou obnovitelnou surovinou? Zakoupením dřevěné stavby nebo třeba hřiště tak chráníte neobnovitelné zdroje a tím i naše životní prostředí. Dřevo je navíc udržitelný materiál s nízkou uhlíkovou stopou, váže na sebe uhlík a je dobře recyklovatelné! Více o tom, jak využíváním dřeva chráníte životní prostředí, si přečtěte v našem e-booku!

Soutěž Dřevěná stavba roku proto chrání životní prostředí tím, že ukazuje laické i odborné veřejnosti přínosy využívání dřeva pro naše životní prostředí v našem každodenním životě.

 

Jak můžu životní prostředí chránit i já?

Životní prostředí chráníte už tím, že ve své práci využíváte dřevo. V osobním životě doporučujeme upřednostňovat české dřevo pocházející z legálně obhospodařovaných lesů. Budete tím využívat domácí obnovitelnou surovinu, čímž významně snížíte dopady Vaší činnosti na životní prostředí a podpoříte místní společnost a ekonomiku.

 

Mám další otázky, kdo mi je zodpoví?

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte se prosím kdykoliv obrátit na vedoucí Vaší kategorie, případně na koordinátora projektu. Všechny kontakty naleznete zde.

Soutěžní podmínky Dřevěná stavba roku 2023

Dokumentace díla

Hodnoticí kritéria odborné poroty

Hodnoticí kritéria odborné poroty si můžete stáhnout ZDE. 

 

Malé dřevěné konstrukce – realizace

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

Velké dřevěné konstrukce – návrhy

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

Velké dřevěné konstrukce – realizace

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE. 

Dřevěné budovy – návrhy

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

Dřevěné budovy – realizace

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

Dřevěné Interiéry - realizace

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

 

Registrační poplatek

Malé dřevěné konstrukce – realizace

1 500 Kč

Velké dřevěné konstrukce – návrhy

1 500 Kč

Velké dřevěné konstrukce – realizace

1 500 Kč

Dřevěné budovy – návrhy

1 500 Kč

Dřevěné budovy – realizace

1 500 Kč

Dřevěné interiéry – realizace

1 500 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Forma platby registračního poplatku: Na základě námi vystavené faktury po úspěšném přihlášení soutěžního díla.

2023 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací