Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

10.

Kaple Panny Marie v Nesvačilce

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název díla 

Kaple Panny Marie v Nesvačilce

Technický popis

Oválná obvodová nosná konstrukce kaple je navržená jako prostorová lamelová konstrukce z CNC obráběných fošen průřezu 50/200 mm. Fošny budou kladeny diagonálně a vertikálně a navzájem v křížení spojeny dotahovacími klíny. Založení a kotvení konstrukce bude do fošnové ramenátové pozednice 150/150 mm kotvené do koruny zdiva. Na horním konci bude konstrukce ukončena dřevěným skružovým věncem z fošen. Z exteriéru bude tato konstrukce opláštěna OSB deskami tl.12 mm. Obvodový zateplený plášť je navržen sendvičové konstrukce ze sloupků a příčníků, mezi které bude vložena tepelná izolace. Sloupky a příčníky budou kotveny k nosné prostorové konstrukci. Vnější plocha pláště bude zhotovena ze svisle kladených prken, kotvených k nosné konstrukci. Tesařsky provedený krov mírného sklonu bude tvořen 84 fošnami 50/240 mm, které opticky navazují na svislé prvky lamelové konstrukce. Dřevěné krokve jsou po obvodě sedlány na obloukovou vaznici (věnec) 150/200 mm z fošnových ramenátů zakončujících prostorovou nosnou konstrukci. Ve středu jsou krokve sedlány na věnec 200/280 mm z fošnových ramenátů podepřený po obvodě sedmi ručně tesanými kónickými vzpěrami 220/260 mm.

Účel stavby

Kaple Panny Marie Bolestné má sloužit všem lidem, kteří potřebují odložit svoje trápení, svěřit se, pro hledající, též však k pouhému ztišení a meditaci v kapli či jabloňovém sadu za ní. Zároveň umožní konání různých společenských a kulturních akcí, duchovních společenství a podobně. Kaple navazuje na starou tradici stavby Mariánských svatyň, zkulturňování krajiny, obce, společnosti.

Architektonický popis

Vztah člověka k Panně Marii a k Bohu se stal východiskem pro prostorové ztvárnění kaple. Díky tomu prvky prostoru nejsou jen navrženy s ohledem na symboliku, nýbrž prostor má obsah a význam. „Pozemskou část“ chrámu tvoří živelně vyzděné kameny lehce převyšující návštěvníka. Jsou pozemské a těžko tvárné stejně jako my. V tomto soklu – v nás mají původ Mariiny bolesti. Protínají prostor v podobě surových trámů a směřují do jasného kruhového otvoru ve stropě, „k Bohu“. Jedním z trámů je i onen kříž, pod kterým stála Panna Maria. „Vznáší se“ v prostoru na osu kněžiště a orientuje interiér ke svatostánku. Celý prostor nad kameny je obalen lehce působícím závojem Mariiných slz tvořených jemnou lamelovou fošnovou konstrukcí doplněnou o vertikální okna. Můžeme tedy rozdělení prostoru chápat jako část pozemskou (kamennou) a nebeskou (dřevěnou). Což platí i v exteriéru, kde dřevěná část je tvořena modřínovou provětrávanou fasádou. Kapli završuje subtilní ocelový sanktusník. Stavba je návratem k tradicím a k vědění našich předků a k jejich pevné víře. Zároveň však využívá hranic současných technologií k novým překvapujícím řešením, stejně jako nás Bůh denně překvapuje.

Realizační skupina

Architekt

MgA. Jan Říčný

Projektant

ing. Vít Mlázovský

Typ konstrukce

Prostorová lamelová konstrukce z dřevěných CNC obráběných fošen orientovaných svisle a diagonálně a ručně tesané vzpěry podepírající fošnový krov se sanktusníkem.

Skladba konstrukce

200 mm nosná lamelová překližka – překližka – OSB – 150 mm minerální vata + rošt – dvojitý rošt provětrávané fasády – prkenné opláštění – modřín.

Zastavěná plocha

150 m2

Užitná plocha

147 m2

Výška objektu

27,4 m

Doplňující informace o díle

Stavba byla započata již před dvěma lety a nyní na místě najdete tradičně zděný kamenný sokl ztvárněný mistrem Davidem Šebestou provedený z rosické ruly. V tomto roce probíhá sbírka na dřevěnou lamelovou konstrukci – „Adoptuj lamelu“ – jména dárců budou vyfrézována na konstrukci kaple a uchována na věky. Následně se započne s CNC obráběním lamel, tedy prototypováním, a poté s provedením kompletní dřevostavby, tak, aby se prostor mohl zapláštit. Poté budou provedeny další konstrukce a kompletace, aby bylo možné v nadcházejících letech zpřístupnit kapli lidem, aby mohla začít plnit svoje poslání. V loňském roce byl za kaplí v rámci projektu vysazen jabloňový sad ze staré odrůdy Jeptiška.

Umístění díla

Nesvačilka

Vizualizace díla

Údaje o soutěžícím

Jméno/Název společnosti

Římskokatolická farnost Moutnice

Bydliště/Sídlo společnosti

Moutnice, č.p.248, 664 55, Moutnice

Webová stránka

Telefon

+420 736 714 032

E-mail

moutnice.farnost@email.cz

Kontaktní osoba

René Strouhal

Logo/Fotka

Doplňující informace o soutěžícím

V Nesvačilce, v malé obci 20 km jihovýchodě od Brna ve farnosti Moutnice, vzniká po dlouhých desetiletích čekání místních věřících kaple Panny Marie Bolestné. Měla by se stát útočištěm pro všechny věřící a symbolem víry a naděje, stejně jako Panna Maria.

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací