Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

7.

Seník ve Sklenářovicích

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název díla 

Seník ve Sklenářovicích

Technický popis

Základní nosnou konstrukci představuje dřevěná lamelová klenba ve tvaru střechy takzvaného „oslího hřbetu“. Lamelová klenba tvoří prostorovou konstrukci složenou z jednotlivých „typových“ prvků stavěných „na ostro“. Tyto lamely se navzájem po dvou protínají a vytvářejí lomené šroubovice. Na povrchu klenby je uloženo bednění, které má ve spolupůsobení s klenbou nosnou funkci. Základním statickým schématem je trojkloubový oblouk. Konstrukce je kotvena do ocelové nadzákladové konstrukce, která reakce klenby přenáší do základů a do skrytých táhel v podlaze.

Účel stavby

Objekt bude sloužit v rámci projektu Life Concortica (č. projektu LIFE11 NAT/CZ/000490) „Podpora lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: obnova smilkových trávníků a populací hořečku českého a vranky obecné" pro sezónní uskladnění sena v balících – halový seník. Předpokládaná maximální kapacita je 600 balíků sena o průměru 1,5 m a šířky 1,2 m.

Architektonický popis

Architektonické a materiálové řešení seníku respektuje dědictví generací minulých a jeho umístění je dáno historicky. Tvar seníku je navržen na základě obdobných historických objektů v regionu. Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,8 x 36,5 m a výšce hřebene 8,5 m. Střecha, jejíž hřeben je rovnoběžný s delší stranou objektu, má tvar tzv. oslí hřbet. 1,75 m vysoká podstava je navržena z gabionů. Střešní plášť je pak navržen dřevěný. Konstrukce štítových stěn je dřevěná z trámů a hranolů. Plášť štítových stěn bude rovněž dřevěný. V obou štítových stěnách jsou umístěna dvoukřídlá dřevěná posuvná vrata. Dřevěné obklady štítů a střechy nebudou opatřeny barevným nátěrem a bude tedy zachován jejich přirozený vzhled. Kamenivo gabionů bude využito z místních zdrojů.

Realizační skupina

Architekt

Ing. arch. Vladimír Smilnický

Projektant

Tomáš Havrda

Technická spolupráce

KASPER CZ S.R.O.

Typ konstrukce

Lamelová střešní konstrukce - prostorová příhradová konstrukce.

Skladba konstrukce

Palubky 146/26 mm profil „diagonál“ hloubkově impregnované (sibiřský modřín), laťování (kontralatě) 40/60 mm, á 0,8 m, hydroizolační pás – SBS modifikovaný asfalt 4 mm event. PE textilie s PU povrstvením, bednění tl. 26 mm (smrk hoblovaný z pohledové strany), lamelová konstrukce zastřešení.

Skladba konstrukce - obrázek

Zastavěná plocha

461 m2

Užitná plocha

382 m2

Výška objektu

8,5 m

Doplňující informace o díle

Stavebníkem seníku je DAPHNE – Institut aplikované ekologie, z.s. Statickou část projektové dokumentace vypracoval Ing. Hynek Stiehl. Na stavbu bylo městským úřadem Trutnov vydáno stavební povolení (č.j. 3698/2016), které nabylo právní moci dne 10. února 2016.

Umístění díla

Sklenářovice

Údaje o soutěžícím

Jméno/Název společnosti

TENET, spol. s r.o. architektonický ateliér

Bydliště/Sídlo společnosti

Trutnov

Webová stránka

Telefon

+420 499 815 287

E-mail

tenet@tenet.cz

Kontaktní osoba

Ing. arch. Vladimír Smilnický

Logo/Fotka

Doplňující informace o soutěžícím

Architektonický ateliér TENET, spol. s r.o. byl založen dne 11. 4. 1995. Od té doby poskytuje rozsáhlé služby v oblasti předprojektové a projektové přípravy stavebních investic a pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů. Projekční tým ateliéru je společně s externími spolupracovníky schopen zpracovat komplexní projektovou dokumentaci od studie až po návrh interiéru a zajistit výkon inženýrské činnosti, autorského a technického dozoru investora.

2021 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací