7.

Věž Ester v Jeruzalémě

Hlasování bylo ukončeno.