Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

4.

Dům inspirovaný lesem

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název díla 

Dům inspirovaný lesem

Obecný popis

Založení je plošné na základových pasech pod obvodovými stěnami rodinného domu, doplněné o základové patky pro dřevěné sloupy terasy. Pasy šířky 300mm jsou provedeny z betonu třídy C16/20-X0. Na horní hraně základového pasu bude provedena betonová stěna z tvárnic ztraceného bednění KB Blok KB Z – 15 Rapid. Po celé ploše je provedena ŽB deska tl. 120mm, vyztužená u spodního povrchu sítí KARI Q131 5/150/150, krytí 40mm. Beton třídy C16/20-X0. Základová deska je pod oběma ztužujícími stěnami zesílena na 200mm. Izolaci proti radonu a zemní vlhkosti navrhujeme po celé ploše podkladního betonu. Rozbor radonového rizika dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží byl proveden v listopadu 2011. Stavební pozemek je dle metodiky stanovení radonového indexu pozemku zařazen do kategorie nízkého radonového indexu. Hydroizolaci navrhujeme asfaltový SBS modifikovaný pás s vložkou ze skleněné tkaniny (Glastek 40 special mineral). Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z masivních třívrstvých panelů tl. 81mm. Není-li uvedeno jinak, pak jsou stěnové panely orientovány standardně, tedy s vnějšími lamelami ve svislém směru a panely tvořící nadpraží a průvlaky s vnějšími lamelami orientovanými v hlavním nosném směru. U rohových oken bez nosných sloupků jako překlad slouží panel tl. 80 mm s vnějšími lamelami orientovanými vodorovným směrem. Překlad je nutné kotvit do stěnového panelu. Stěnové panely jsou kotveny k základové desce pomocí ocelového úhelníku s výztuhou o rozměrech 110x110. Úhelník je umístěn ve vzájemných osových vzdálenostech max. 1200mm a v počtu min. 2ks na jeden panel. Úhelník je kotven k žb desce dvěma kotvami (mechanické či chemické) Ø12mm a k panelu kotvit konvexním hřebíkem 4x60 v počtu min. 10ks na úhelník a jedním kusem vrutu Ø8mm. Obvodové stěny jsou navrženy jako difuzně otevřené konstrukce. Na jihovýchod a jihozápad jsou stěny opatřeny dřevovláknitou izolací, na severozápad a severovýchod jsou stěny izolovány kontaktním zateplovacím systémem z minerální izolace s kolmými vlákny. Část domu bude opatřena cihlovými obkladovými pásky (4,5kg/m2), druhá část domu pak vodorovným modřínovým dřevěným obkladem. Konstrukce střechy je navržená jako trámová se záklopem. V části ST1 jsou navrženy pohledové dřevěné stropnice průřezu 140/220 á max. 1,1m z řeziva tř. C24 a zaklopeny biodeskou tl.19mm. V části ST2 a ST3 jsou navrženy stropní trámy průřezu 80/200 á max 625mm z řeziva tř. C24 se záklopem deskou OSB tl. 18mm. V časti ST4 a ST5 jsou navrženy stropní trámy průřezu 60/160 á max. 625mm z řeziva tř.C24 se záklopem deskou OSB tl.18mm. Stropnice jsou uloženy na obvodové nebo vnitřní nosné stěnové panely. Konstrukce zastřešující stání pro auta je tvořena průvlaky průřezu 160/240mm a 140/200mm z lepeného lamelového dřeva GL24h. Na tyto prvky jsou uloženy masivní dřevěné panely STATIC tl.60mm s vnějšími lamelami v nosném směru. V místě terasy je konstrukce zastřešení tvořena průvlaky průřezu 140/200mm z lepeného lamelového dřeva tř. GL24h a masivními dřevěnými panely STATIC tl. 60mm, uložených na průvlaky nebo stěnové panely. V ostatních místech je přesah střechy vytvořený vykonzolováním panelu STATIC 60. Na OSB deskách je aplikována parotěsná vrstva z asfaltového pásu na který se pokládá tepelná izolace z EPS desek v celkové tloušťce 280mm. Jako střešní krytina je navržena PVC fólie Multiplan GVu zatížená 60mm vrstvou praného říčního kameniva a Multiplan FG mechanicky kotvena k podkladu, která je odolná UV záření. Podhled je tvořen SDK deskami zavěšenými na hliníkovém roštu. Prostor mezi podhledem a střešní konstrukcí je využit pro vedení VZT potrubí a elektroinstalace. Strop v obývacím pokoji je řešen pohledovými trámy se záklopem z Biodesky. Všechny nenosné vnitřní příčky budou sádrokartonové. U obvodových stěn bude vytvořena instalační sádrokartonová předstěna pro vedení instalací ZTI a elektro tl. 100 mm. Příčky oddělující obytné místnosti budou takové, aby vyhověly akustickým požadavkům na zvukovou neprůzvučnost min. 42 dB. Podlaha rodinného domu je izolována tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tloušťky 200 mm. Roznášecí vrstvou podlahy bude anhydritová stěrka (tl. min. 40 mm). Nášlapnou vrstvu navrhujeme z keramické dlažby, vhodnou pro podlahové vytápění a z masivních dřevěných palubek. Podlahové lišty budou voleny ploché, minimálních rozměrů. V koupelně bude pod dlažbou a za obkladačkami ve sprchovém koutě aplikována hydroizolační stěrka.

Architektonický popis

Pozemek je rovinatý, umístěný v zastavěné části obce. Parcela přímo nesouvisí s komunikací, přístup je zajištěn po soukromé cestě délky cca 26 m a šíře cca 2,7 m ze severovýchodní části pozemku. V komunikaci, na kterou se cesta napojuje, je vedena hlavní infrastruktura (voda, kanalizace). Navrhovaný dům umisťujeme při severovýchodní hranici pozemku – zajistíme tak optimální využití pozemku a nejvhodnější orientaci domu pro využití pasivních solárních zisků. Součástí navrhované stavby je přístřešek pro dva automobily a krytá terasa pro bohatý společenský život investorů. Dům pojednáváme v anglickém stylu - obkladem cihlovými pásky. Směrem do zahrady volíme jako kontrastní materiál k cihlám vodorovný dřevěný obklad – bezúdržbový (např. sibiřský modřín či thermowood). Příslušnost k dřevostavbě potvrzují masivní dřevěné sloupy z kulatiny, které podpírají přesahy střechy. Střešní krytinu předpokládáme foliovou, pohledově se uplatní pouze část nad přístřeškem pro automobily. V interiéru budou v maximální možné míře pohledové střešní trámy z lepeného smrkového dřeva ošetřeného UV voskem – volíme spíše mohutnější trámy ve větších vzdálenostech. Záklop nad trámy bude tvořen smrkovými biodeskami. V místech, kde bude nutné vést rozvody, bude sádrokartonový podhled. V obytném prostoru navrhujeme stěnu s audiovizuální technikou s předstěnou z biodesky (kabely budou zakryty). Stejný materiál použijeme na posuvné dveře. Podlahy v domě budou dřevěné palubkové – typ dřeviny upřesníme v další fázi projektu. Okna navrhujeme jako dřevohliníková – z exteriéru např. v odstínu antracit – bude barevně vhodný k cihlovým páskám, ale i dřevěnému obkladu. Klempířské prvky budou ve shodné barevnosti.

Realizační skupina

Jedná se o jednoduchý přízemní dům o půdorysném tvaru „L“. Obě ramena domu se otevírají směrem do zahrady. Z kratšího ramene vystupuje kuchyně, která je funkčně i prostorově napojena na obývací část, terasu a zahradu. Hlavní hmoty jsou zastřešeny jednou celistvou obloukovou střechou o malém sklonu s přesahem – na východní straně pozemku přesah kryje terasu, na západní vytváří přístřešek pro osobní automobily. Výška hřebene je 3,65 m. Střechu domu podporují mohutné sloupy – organické kmeny stromů. Kmeny budou pečlivě vybírány. Nad přístřeškem pro automobily navrhujeme použití zelené střechy, která v tomto místě bude viditelná od vstupní brány na pozemek a podtrhne tak organické linie domu.

Účel stavby

RODINNÝ DŮM

Datum povolení užívání

2012

Údaje o soutěžícím

Soutěžící

ARCHCON ATELIER, S.R.O., DŘEVOSTAVBY BISKUP S.R.O.,

Přihlašovatel

ARCHCON ATELIER, S.R.O.

Doplňující informace

Autor díla:

Ing. Irena Truhlářová
Národní obrany 31,
160 00, Praha 6

Autor - Dům inspirovaný lesem

www.archcon.cz
archcon@archcon.cz 
+420 776 725 259 

Realizace:

Dřevostavby Biskup s.r.o.,

Autor - Dům inspirovaný lesem

 

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací