Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

10.

Otevřená zahrada

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název díla 

Otevřená zahrada

Účel stavby

Administrativní budova

Doplňující informace o účelu stavby

Objekt poradenského centra poskytuje kanceláře několika neziskovým organizacím pro ekologické poradenství a konferenční a seminární místnosti, včetně hygienického zázemí jak pro dům, tak pro zahradu a zázemí pro výukové funkce zahrady v případě nepříznivého počasí. Jedná se o unikátní pasivní dům se zelenou střechou. Budova patří k nejlepším ukázkám zeleného stavění v ČR.

Architektonický popis

Dům je možné ve všech úrovních napříč prostoupit, prohlédnout nebo se do něj ponořit přes zelenou střechu. Poskytuje zázemí pro více než 60 pracovních míst odborníků z neziskových organizací a konferenční sál a jednací místnosti pro dalších 70 lidí. Součástí pasivního domu je také informační biosystém, který je vytvořen pomocí trávy, listů a zvadlých květin. Součástí hlavních komunikací je foyer s možností instalace výstav. Dům následuje a respektuje své okolí. Nezatěžuje novým výrazným objemem, pouze vytváří novou úroveň prostoru uvnitř zahrady. Zahrada obtéká dům svými aktivitami a činnosti i uživatelé převažující v domě se plynule prolínají s exteriérovou náplní a návštěvníky. Stavba samotná potom slouží jako názorná ukázka architektury v duchu udržitelného rozvoje, srozumitelná široké veřejnosti. Cílem, bylo vybudovat modelový objekt citlivě zasazený do prostředí ve standardu pasivního domu, jehož řešení bude splňovat principy šetrného přístupu k životnímu prostředí ve všech aspektech – od energetické bilance až po hospodárné zacházení se zdroji a surovinami jak při stavbě, tak během provozu.

Technický popis

Pro vytápění a chlazení objektu, ohřev teplé vody i dohřev vzduchu při rekuperaci je využita energie z 8 hlubinných vrtů o celkové délce 805 m. Projekt kladl vysoké nároky na použití tepelného čerpadla, které je schopné současné výroby tepla a chladu za minimální spotřeby energie. Distribučním prvkem tepla a chladu jsou aktivované ŽB stropy, kde se v maximální míře využívá akumulace tepla. Větrání objektu je řízené s rekuperací tepla. Osvětlení všech stálých pracovních míst je přirozené denní. Intenzita umělého osvětlení budovy je monitorována a plynule řízena v zónách podle hloubky dispozice za účelem minimalizace spotřeby elektrické energie a vnitřních tepelných zisků. Instalaci měření a regulace zajišťovala společnost Siemens. Na fasádních otvorových výplních je navrženo vnější stínění. V objektu je využívána dešťová a „šedá“ voda. Dešťová voda je zachytávána ze střech a je využívána pro splachování WC, zavlažování zahrady. V případě nedostatečných srážek jsou akumulační nádrže dopouštěny z vrtané studny o hloubce 30 m. V zadní části zahrady se nachází biotop, do kterého je zaústěno odpadní potrubí s tzv. šedou vodou a dešťová voda ze severní pětiny zelené střechy.

Realizační skupina

Architekt

Ing. arch. Adam Halíř / Projektil architekti s.r.o.

Projektant

Ing. Petr Kniha / DELTAPLAN s.r.o.

Dodavatel stavby

Skanska a.s.

Investor

Nadace Partnerství

Projektant technologické části

Ing. Ondřej Hlaváček / TechOrg s.r.o.

Země umístění stavby

Česká republika

Umístění stavby, pouze obec

Brno

Datum kolaudace

11/2012

Typ konstrukce

ŽB skelet s lehkým dřevěným obvodovým pláštěm

Skladba konstrukce

INTERIÉR - smrková masivní vrstvená deska 4,5-7-4,5 (F09) 16 mm - nevětraná instalační mezera 50 mm - vodorovné smrkové latění 50 x 40 mm - parobrzda těsněné OSB desky 15 mm - desky dřevovláknitého izolantu vtlačené mezi svislé nosné prvky 120 mm - desky dřevovláknitého izolantu vtlačené mezi svislé nosné prvky 100 mm - desky dřevovláknitého izolantu vtlačené mezi svislé nosné prvky 100 mm - desky dřevovláknitého izolantu přesně vkládané mezi vodorovné nosné prvky fasády 80 mm - tuhé panely dřevovláknité izolace s hranou opatřenou perem a drážkou 60 mm - pohledová difúzně otevřená fólie odolná proti povětrnosti a UV záření 0,75 mm - treláž z modřínového dřeva, prvky 50 x 40 ve dvou vrstvách křížem, spodní vrstva kotvena do nosných vodorovných prvků EXTERIÉR

Zastavěná plocha

562 m2

Užitná plocha

975 m2

Počet obytných podlaží

3

Součinitel prostupu tepla

0,165 W/m2K

Energetické zařazení budovy

A

Popis dispozice

Třípodlažní objekt je rozčleněn na dva trakty. Komunikační prostor spojující vertikálně vstupní halu přes všechna podlaží se střešní zahradou je koncipován zároveň jako prostor výstavní a odpočinkový s vizuálním kontaktem s okolní zahradou. Přes komunikační trakt je také zprostředkováno spojení se stávající zrekonstruovanou administrativní budovou ve druhém nadzemním podlaží, která slouží jako administrativní zázemí investora. Seminární sál je dispozičním uzlem, kde se prolíná plně veřejný provoz ze zahrady s poradenskou činností z části administrativní. Sál je také díky samostatnému hygienickému zázemí možné využívat autonomně s přístupem ze zahrady. Technické prostory jsou umístěny na spodním podlaží v části zapuštěné do svahu. Pro vedení náročných rozvodů a elektroinstalací je v podlaze přes celý objekt proveden instalační kanál, který propojuje strojovnu se svislou instalační šachtou pro vyšší podlaží situovanou za výtahem.

Údaje o soutěžícím

Jméno/Název společnosti

Nadace Partnerství (v mezinárodním styku Czech Environmental Partnership Foundation - CEPF)

Bydliště/Sídlo společnosti

Údolní 567/33, 602 00 Brno

Vztah ke stavbě

Investor

Webová stránka

Telefon

+420 775 424 701

E-mail

vlastimil.rieger@nap.cz

Kontaktní osoba

Ing. Vlastimil Rieger

Logo/Fotka

Doplňující informace o soutěžícím

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje po celé České republice. Naším posláním je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí. Podporujeme šetrné formy turistiky, výsadbu stromů a ochranu přírody, využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor, adaptační opatření v souvislosti se změnou klimatu, šetrnou dopravu a kvalitní a funkční veřejná prostranství v městech a obcích.

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací