Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

5.

Základní a Mateřská škola Nučice

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název interiéru

Základní a Mateřská škola Nučice

Typ interiéru

Veřejný

Země umístění interiéru

ČR

Umístění díla, pouze obec

Nučice (Praha západ)

Užitná plocha

829 m2

Účel interiéru

Půdní vestavba a přístavba Základní a Mateřské školy v Nučicích s cílem zvýšení kapacity školy o 5 kmenových učeben ZŠ, 1 třídu MŠ, šatny a nezbytné hygienické zázemí.

Architektonický popis

Dřevo do škol! … Může architektura školy ovlivnit myšlení dětí? Může estetika interiéru zvýšit pozornost žáků? Může pohled do dřevěné kresby podpořit vnímání přírody? To jsou otázky, na které má Nučická škola odpovědět... Budova stávající školy z roku 1904 se nachází v bezprostředním sousedství Prokopské návsi a vytváří dominantu obce. Cílem návrhu bylo zvýšit kapacitu školy a školky, vytvořit pět kmenových učeben, třídu mateřské školy, šatny a nezbytné hygienické zázemí. Jak navázat na historickou budovu školy a deset let starou přístavbu mateřské školy, která „obestavěla" školní jídelnu z éry akce Z? Propojení objektů brání nutnost průchodu na školní hřiště... A tak vytváříme „umírněnou", prolámanou hmotu „venkovských" přístaveb. Přístaveb, které se při pohledu z Prokopské návsi pohledově neuplatní a jsou ukryty za původní školní budovou. Cestou kolem, ulicí Kubrovou za kovanou bránou, vnímáme bočním pohledem mezi domy vstup a tušíme „nádvoří“.

Popis dispozice

Dispozice realizovaných interiérů je rozdělena do tří „oblastí" školy. Jedná se o nový vstup s navazujícími šatnami a přístavbou dvou kmenových učeben ZŠ, půdní vestavbu tří kmenových učeben ZŠ a přístavbu třídy MŠ. Vstup do základní školy je nově přes dlážděné nádvoří vytvářející rozptylovou, odpočinkovou a čekací plochu. Na hlavní vstup navazují šatny a nezbytné hygienické zázemí. Ze společné chodby jsou přístupné dvě kmenové učebny pro žáky prvního stupně a dále propojení přístavby a původní budovy. Podkroví je přístupné po hlavním schodišti „staré" školy. V půdním prostoru byly umístěny tři kmenové učebny s kabinety, hygienické zařízení a technická místnost. Z interiéru chodby se přes skleněnou požární stěnu pohledově uplatní nezakrytá část historického krovu věže. Přístavba učebny MŠ je přístupná z nádvoří přes lobby stávající školky. Na lobby navazuje chodba, šatna, nová třída s kapacitou 20 dětí a výdejna jídla. Ze třídy pak hygienické zázemí. Vnější (urbanistické) řešení přístaveb bylo podmíněno vytvořením nezbytného průchodu z nádvoří na školní hřiště a do kanceláře školní jídelny. Provozně se ukázalo propojení základní a mateřské školy jako nežádoucí.

Realizační skupina

Autor

ATELIER SAEM, s.r.o.

Projektant

ATELIER SAEM, s.r.o.

Investor

Obec Nučice

Realizace dřevěných konstrukcí:

Dřevostavby MC Novák s.r.o.

Datum kolaudace/realizace

Kolaudace :1. etapa říjen 2016, 2. etapa leden 2017

Technický popis

Přístavby základní a mateřské školy jsou zděné, zastropené pohledově uplatněnými dřevěnými panely NOVATOP ELEMENT. Střecha přístavby ZŠ je tvořena dvěma pultovými rovinami, které jdou proti sobě a vzájemně se do sebe zaklesávají. Střecha přístavby MŠ je ve středu prolomená středovým úžlabím. Půdní vestavba byla provedena do historického krovu hlavní budovy školy. Akustický komfort učeben v podkroví a přístavbě ZŠ zajišťují pohledové panely NOVATOP ACOUSTIC. Rozsáhlejšímu použití pohledového dřeva, provedení kompletních dřevostaveb, případně dřevěných obkladů v MŠ bránily požární předpisy a zejména klasifikace hořlavosti stavebních výrobků. Množství dřevěných povrchů, které byly v Nučické škole použity je maximem, které se ve vazbě na platnou legislativu podařilo dosáhnout. Za zmínku stojí skutečnost, že se jedná o veřejnou zakázku tendrovanou na nejnižší cenu! Se všemi nedostatky, které tento způsob výběru dodavatele přináší! Nedostatečnou kvalifikaci generálního dodavatele se podařilo částečně kompenzovat podrobným popisem dřevěných konstrukcí. Jedině tak bylo docíleno stavu, kdy realizací dřevěných částí byla pověřena odborná firma se zkušenostmi s výstavbou systému NOVATOP.

Speciální typy konstrukcí

Střechy přístaveb: NOVATOP ELEMENT, Akustické obklady: NOVATOP ACOUSTIC

Údaje o soutěžícím

Jméno/Název společnosti

ATELIER SAEM, s.r.o.

Bydliště/Sídlo společnosti

Praha 4

Vztah ke stavbě

Autor

Webová stránka

Telefon

+420 777 991 566

E-mail

info@saem.cz

Kontaktní osoba

Ing. Michal Procházka

Logo/Fotka

Doplňující informace o soutěžícím

ATELIER SAEM s.r.o. - Architektonická a projekční kancelář zabývající se individuálními návrhy budov. Na trhu působí od roku 2005. Upřednostňuje kvalitu před kvantitou, vnímá, že není malých staveb. „Bourá“ zažité teze. Pracuje s heslem: „Forma vytvořená ze života je architektura, ale architektura vznikající z formy neznamená život!“ V roce 2014 zvítězila v soutěži Dřevěná stavba roku s Domem v úžině v kategorii realizované moderní domy - hodnocení odborné poroty.

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací