3.

Poloroubenka Černá Hora

Hlasování bylo ukončeno.