Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

6.

Rekonstrukce lávky v Prudké

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název konstrukce

Rekonstrukce lávky v Prudké

Popis konstrukce

Lávka je tvořena dvěma mostními poli opřenými po stranách na kamenných opěrách a ve středu na dřevěné dubové bárce. U bárky bylo nutné odebrat nánosy naplaveného materiálu, zkontrolovat a upravit založení v korytě řeky, vyměnit degradované kusy dubového dřeva a znovu přitížit velkými kameny.

Každé z polí je vynášeno dvojicí dvojitých věšadel. Všechny spoje věšadel jsou tesařské a fungují přesně stejně jako u původní konstrukce. Vzhledem k degradaci bylo nutno provést kopie některých spojů. Technologicky náročný byl postup, jak celé věšadlo složit tak, aby vlastní tesařské spoje zůstaly těsné.

Ochrana dřeva před povětrnostními vlivy

Na lávce byly použity různé typy ochrany podle expozice a druhu prvků. Svratka je v okolí lávky zařazena do Natura 2000, proto byly nutné nátěry prováděny přednostně či zcela mimo koryto na zajištěném podkladu. Byly použity prostředky: Lignofix Stabil Extra, Everwood a estetický nátěr na bázi fermeže. Pro lávku je však zásadní striktní dodržování KONSTRUKČNÍ OCHRANY DŘEVA, chemická ochrana je jen doplňková, je použita cíleně a byl pro ni zpracován podrobný aplikační a kontrolní postup.

Inovativní řešení

Velká část historických dřevěných prvků vykazovala určitý stupeň degradace dřeva. Cílem bylo zachovat co největší množství historického dřeva, proto se velmi pečlivě odstranila pouze degradovaná část a na zdravé dřevo se pomocí protéz připojilo zdravé dřevo spolu s kopií původního tesařského spoje. Vlastní protéza byla provedena jako lepený tesařský spoj zajištěný velmi únosnými skrytými vruty.

Lepený spoj byl proveden na stavbě za dodržení technologických předpisů pro lepidlo Kestopur 1030 a s vyvozením odpovídající svírací síly pomocí závitových tyčí a momentového klíče. Jako zajištění spoje byly použity na míru řezané vruty SFS WB průměru 16 mm ukryté pod záslepkami.

Vlastní složení konstrukce dvojitých věšadel bylo z důvodu těsnosti spojů spojeno s nadzvednutím v místech max. průhybu. Konstrukce po statické stránce funguje identicky jako originál, nové technologie se použily pouze pro záchranu starého dřeva. Pláště byly spojovány moderními, téměř neviditelnými vruty SFS WT–T.

Zajímavost o díle / příběh díla

Malebné zákoutí Prudká se nachází v přírodním parku Svratecká hornatina. Dřevěná krytá lávka spojuje železniční trať a cestu směrem k Doubravníku v údolí přírodní rezervace Sokolí skála. Lávku roku 1899 postavil tesařský mistr Jan Nejez ze Železného pro majitele nedaleké továrny na výrobu papíru a papírové lepenky, aby jeho zaměstnanci mohli přicházet k nově postavené železnici. Lávka je památkově chráněna od roku 1994 - patří k malé skupině zachovaných dřevěných mostů povodí řeky Svratky. Lávka má pro místní komunitu jak praktický (přístup od vlakové zastávky Prudká), tak i symbolický význam. I proto byly práce důkladně kontrolovány a podíleli se na nich také místní lidé. Významnou částí projekce i realizace byla analýza původních stavebních postupů, snaha jim porozumět a znovu je použít(spolupráce se specialisty v různých oborech, profesní růst všech).Konkrétní výstupy z tohoto procesu jsou předávány směrem k odborné i laické veřejnosti(web lávky-výuka a výzkum na VUT).

Umístění konstrukce

Doubravník, 592 61 (GPS: 49.4182142N, 16.3673817E)

Datum kolaudace

03/2021

Doba výstavby

2 roky

Realizační skupina

Architekt

Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

Projektant

Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (WaVe Structural Design s.r.o.) a Ing. Radek Šiška (Designtec s.r.o.)

Dodavatel stavby

STARSTAV – SANACE s.r.o.

Investor

městys Doubravník

Bc. Eva Patloková (město Tišnov), PhDr. Hana Nedomová (Národní památkový ústav)

Jan Nejez ze Železného (autor původní konstrukce lávky)

Údaje o soutěžícím

Jméno / Název společnosti

WaVe Structural Design s.r.o.

Obec bydliště / sídla společnosti

Jablůnka

Vztah ke stavbě

Projektant

Kontaktní osoba pro veřejnost

Zdeněk Vejpustek

Telefon

+420 604 208 111

Email

info@wavestructuraldesign.com

Webová stránka

Logo/ Fotka soutěžícího

Videodokumentace

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací