Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

5.

Altán ve volné přírodě – Oslí

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název konstrukce

Altán ve volné přírodě – Oslí

Popis konstrukce

Altán je řešen na obdélníkovém půdorysu se čtyřmi kamennými – čtverhrannými – sloupy v rozích, které nesou krov spolu s mezilehlými dřevěnými sloupy na podélných stranách. Krov je dřevěný a je tvořen třemi plnými vazbami ze zkřížených skružových nosníků, které jsou na koncích rozepřeny rámovými průvlaky a šikmými ocelovými vzpěrami. Na plné vazby jsou kladeny vazničky (tzv. vlašské krokve) s prkenným záklopem, opatřeným povlakovou fólií EPDM a vegetačním krytem, tzv. „zelenou střechou“. Podlaha přístřešku je navržena s roštem z dřevěných dubových lamel.

Ochrana dřeva před povětrnostními vlivy

Konstrukční ochrana: proces těžby tzv. lunárního dřeva, jehož výsledkem je velmi stabilní konstrukční dřevo s vysokou životností a s vyváženou bilancí vlhkosti bez nutnosti zvláštních energetických vstupů. Povrchová úprava dřevěných konstrukcí je provedena přírodními olejovými lazurami od Kreidezeit.

Inovativní řešení

Stavba altánu v Oslí je projektem, který prakticky naplňuje aspekty ekologie architektury, zejména vazbou na lokální zdroje v místě stavby (obecní lesy).

Prováděcí dokumentace byla v ateliéru vypracována v určitých částech do úrovně dokumentace dílenské, včetně detailů konstrukce, výpisu pilařských přířezů kulatiny a určení konkrétních pořezových schémat.

Postupy uplatněné v projektu:

• těžba dřeva ve vhodném období v roce a ve vhodné fázi měsíce (novoluní – vliv slapových sil) – způsob zajištění minimalizace obsahu vody ve dřevě a rozměrové stability zpracovaného řeziva

• zpracování dřeva – pořez na místě mobilním zařízením – snižování podílu dopravy

• sušení řeziva na vzduchu přirozeným způsobem bez dodání energie (3,5 měsíce) – průměrná vlhkost před zabudováním 12,9 %

• obloukové nosníky – tvořeny tzv. skružovými nosníky (z lamel postavených na svislo vedle sebe) bez použití lepidel – vrutovány a tvarově opracovány na CNC centru v regionu.

Zajímavost o díle / příběh díla

Celková koncepce projektu vychází z požadavku na uplatnění ekologických hledisek. Na základě tohoto pojetí byla ve spolupráci se starostou obce Chrást – Tomášem Čížkem (jehož úloha byla v celém projektu nezastupitelná) – vymezena konkrétní hlediska, která byla začleněna do zadání projektu. K dosažení stanovených cílů byly navrženy níže uvedené konkrétní postupy. Přesný rámec pro jejich využití stanovila detailně zpracovaná dokumentace stavby včetně návrhu prvostupňového zpracování dřeva.

Volba hlavních materiálů pro stavbu a jejich zdroje:
• dřevo – obecní lesy
• kámen – obecní štěrkoviště
• cihelný a betonový recyklát – regionální recyklační centrum
• povlaková hydroizolační krytina na bázi EPDM (nikoliv PVC)
• vyztužený beton – minimalizace objemu nutných konstrukcí.

Umístění konstrukce

Oslí, 262 72

Datum kolaudace

10/2013

Doba výstavby

9 –10/2013

Realizační skupina

Architekt

MgA. Jan Brotánek, Ing. arch. Jan Turina

Projektant

Ateliér Jan Brotánek

Dodavatel stavby

Dřevostavby Biskup, s.r.o.

Investor

obec Chrást (okr. Příbram)

Údaje o soutěžícím

Jméno / Název společnosti

Ateliér Jan Brotánek

Obec bydliště / sídla společnosti

Rožmitál pod Třemšínem

Vztah ke stavbě

Architekt projektu

Kontaktní osoba pro veřejnost

Jan Brotánek

Telefon

+420 777 221 015

Email

info@brotanek.com

Webová stránka

Logo/ Fotka soutěžícího

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací