Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

9.

Schönkirchovský palác Praha

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název díla 

Schönkirchovský palác Praha

Technický popis

Střední část bude provedena jako dvoupatrový mansardový krov s kombinací ležaté stolice v dolním krovu a stojaté stolice s věšadlem v horním krovu. Krátčata prázdných vazeb budou s výměnou spojena rybinovým čepem zajištěným DB klínem. Šikmé sloupky severní a východní strany mají průřez lichoběžníku, krokve na severní a východní straně mají průřez kosodélníku. Nárožní sloupky jsou grádovány jednostranně, nárožní krokve oboustranně. Šikmé sloupky nesou pětiboké vaznice s dolními hambalky. Dolní část plných vazeb je doplněna rozpěrou a pásky. Horní krov je tvořen stojatou stolicí s věšadlem. Sloupky stolice jsou čepované do dolních hambalků a zajištěné kovanými třmeny. Levá část a pravá část bude provedena jako hambalkový krov, posílený rubovými vaznicemi. Vazné trámy budou uloženy na dvojice pozednic, krátčata prázdných vazeb budou čepována do výměn. Všechny vazby mají hambalky a ondřejské kříže. Krokve prázdných vazeb jsou v polovině rozpětí vynášeny dvojicí rubových vaznic, kotvených kovanými svorníky. Východní výměny vazných trámů nesou ustupující římsový nosník navazující na zděnou dolní římsu vikýřů. Krov byl kompletně zpracován v konstrukčním softwaru SEMA.

Účel stavby

Účelem tohoto projektu byla výroba a montáž tesařských konstrukcí nových krovů východního a jižního křídla Schönkirchovského paláce.

Architektonický popis

Objekt paláce je situován na obdélníkové parcele s průčelím do ulice Mikulandská, na jižní a západní straně sousedí s dalšími objekty. Čtyři křídla tvoří uzavřený blok s vnitřním dvorem. Všechny prvky nových krovů budou provedeny z hoblovaných hranolů z masivního dřeva a budou prezentovány v interiéru jako pohledová konstrukce. Vázání konstrukce bude provedeno klasickými tesařskými spoji (čepy, pláty, kampy) zajištěnými DB kolíky. Lípnuté spoje budou zajištěny kovanými hřebíky. Na krokvích bude položeno vodorovné pohledové bednění, na kterém bude založena konstrukce zatepleného střešního pláště celkové výšky 420 mm. Na východní straně budou zachovány dva vikýře se zděnými čelními štíty a valbovou střechou. Hlavní krov bude s východním trojúhelným štítem spojen sedlovou stříškou. Označené vazné trámy a krátčata budou na horní straně opatřeny oboustranně drážkou 30/30 mm pro uložení podlahy. Horní plocha těchto prvků bude součástí podlahy, nesmí být poškozena a zašpiněna. Drážky budou rozměřeny a provedeny při výrobě prvků v hale. Všechny prvky krovu budou v průběhu výroby (v hale) označeny tesařskou značkou (římská číslice vazby) vyseknutou dlátem na boční pohledovou stranu.

Realizační skupina

Architekt projektu

Ing. arch. Stanislav Fiala

Projektant

Ing. Vít Mlázovský, Ing. Filip Chmel, Ing. Zdeněk Rieger

Typ konstrukce

Konstrukce barokního krovu

Spotřebované dřevo

72,471 m3

Doplňující informace

Realizace: Tesařství Šnajder Komařice

Údaje o soutěžícím

Jméno/Název společnosti

SEMACZ s.r.o.

Bydliště/Sídlo společnosti

Větrovy 99, 390 01 Tábor

Webová stránka

Telefon

+420 608 680 809

Email

info@semacz.cz

Kontaktní osoba

Jiří Bartoš

Logo/Fotka

2023 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací