Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

6.

Dětská Eko-univerzita Hanspaulka

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název díla 

Dětská Eko-univerzita Hanspaulka

Cílový zákazník

Stavba pro vzdělávání

Architektonický popis

Objekt dětské eko-univerzity nepřesahuje podlažnost okolních budov, přičemž se snaží využít zajímavého výhledu přímo na Pražský hrad, což je umožněno svažitostí terénu. Přístup na pozemek je z ulice Na Karlovce. Univerzita je dělena do tří propojených hmot s maximálně třemi podlažími. Hlavní vstup je navržen do ústřední budovy. Ihned za vstupním zádveřím je prostor se šatnou, kavárnou a WC. Schodiště propojuje centrální hmotu s objektem západním, který obsahuje v 1. NP hernu, v podlažích vyšších klubovny. Prostor kavárny se otvírá do proskleného atria sloužícího k posezení hostů s výhledem na pozemek. Odtud je přístupný i víceúčelový sál. Oddělení od zbytku vzdělávacího centra umožňuje jeho využití i pro vzdělávání dospělých osob. Ve 2. NP centrální budovy se nachází vedení univerzity a ve 3. NP je studovna. Objekt je pod centrální budovou podsklepen a nachází se zde technická místnost, sklady a strojovna VZT. Eko-univerzita má vést návštěvníky k ochraně životního prostředí, proto sama využívá přírodních materiálů. Nosný systém je dřevěný, navržena je provětrávaná fasáda. Tepelná izolace vkládaná mezi nosné sloupky je ze skelné vlny, opláštění je sádrovláknitými deskami.

Účel stavby

Stavba bude užívána jako vzdělávací a volnočasové centrum pro děti školního věku. Náplní bude vzdělávání celých školních skupin pomocí přednášek, her, aktivit v přírodě. V odpoledních hodinách se předpokládá využití jako volnočasové centrum – pořádání zájmových činností se zaměřením na ekologii a životní prostředí.

Technický popis

Nadzemní část objektu je navržena jako dřevěný stěnový systém. Objekt je ztužen příčnými stěnami po obvodu objektu. Podzemní část je železobetonovým stěnovým systémem. Obvodové i vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny dřevěnými sloupky o rozměrech 60 x 200 mm uspořádaných do rámu. Konstrukce je zpevněna opláštěním pomocí sádrovláknitých desek Fermacell tl. 2 x 15 mm. Stěny suterénu jsou železobetonové tl. 300 mm. Stropy nadzemních podlaží jsou tvořeny BSH nosníky z lepeného lamelového dřeva třídy pevnosti GL24. Na rozpon 6,25 m je navržen nosník prostě uložený průřezu 160 x 400 mm. Ve schodišťové části jsou vodorovné nosné konstrukce tvořeny železobetonovými deskami tl. 250 mm. Nad dvěma objekty je sedlová střecha tvořená hambalkovým krovem z krokví o průřezu 100 x 240 mm. Nad víceúčelovým sálem je plochá střecha, jejíž nosná konstrukce je z BSH nosníků 160 x 520 mm a záklopu z OSB desek. Střecha je zelená, nepochozí s extenzivní zelení. Atrium propojuje sál s centrálním objektem. Nosná konstrukce je navržena z vylehčených příhradových nosníků tvořených ocelovými T profily, svislými vzpěrami a ocelovými táhly. Do této nosné konstrukce jsou osazovány izolační dvojskla.

Realizační skupina

Architekt projektu

Bc. Petra Trousilová

Zastavěná plocha

371 m2

Užitná plocha

581 m2

Počet obytných podlaží

3

Údaje o soutěžícím

Jméno/Název společnosti

Bc. Petra Trousilová

Bydliště/Sídlo společnosti

Fakulta architektury, ČVUT, Thákurova 9,166 34 Praha 6

Telefon

+420 777 046 472

Email

petra.trousilova@gmail.com

Kontaktní osoba

Bc. Petra Trousilová

Logo/Fotka

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací