Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

5.

Sportovní areál Zadní Třebaň

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název díla 

Sportovní areál Zadní Třebaň

Cílový zákazník

Stavba pro rekreaci

Architektonický popis

Na jižním okraji obce Zadní Třebaň se nachází rovinatý pozemek pro sportovní areál. Ze severní strany k pozemku přiléhá obecní komunikace. Z jižní strany se nachází Svinařský potok. Na západní a východní straně jsou pole. Urbanistické řešení vychází ze snahy, aby areál splynul s okolím. Objekty jsou tedy většinou přízemní, areál není oplocený a území je volně průchozí. Koncept vychází ze tří přístupových cest podle možnosti příjezdu do areálu - autem, na kole, pěšky. Cesty procházejí areálem a setkávají se na jednom centrálním místě - na mýtině. Mýtinu formuje budova fitness a wellness, infocentrum s cykloservisem a restaurace s letní scénou. V severozápadní části areálu se nacházejí hřiště se šatnami a zázemím. U jižní hranice pozemku, kde se kolem potoka nacházejí stromy, jsem navrhla lanové centrum a dále pak horolezeckou stěnu a slackline. Lanovým centrem prochází jedna ze tří přístupových cest. Tato cesta, rozmístění sportovišť a možné průhledy mezi nimi daly tvar budově sportovního zázemí, která je předmětem tohoto projektu. Budova je obdélníková, přízemní, nepodsklepená dřevostavba rozdělená na dvě obdélníkové části, které mají společnou plochou střechu s velkými přesahy.

Účel stavby

Řešený objekt bude sloužit lanovému centru sportovního areálu jako šatny s hygienickým zázemím a jako prodejna a půjčovna sportovního vybavení.

Technický popis

Konstrukční systém budovy vč. skladeb svislých i vodorovných konstrukcí je navržen od firmy NOVATOP. Stavba bude založena na ŽB základových pasech se základovou spárou v nezámrzné hloubce a na podkladní betonové desce z betonu, která bude u spodního okraje vyztužena ocelovou sítí. Pod deskou bude nasypán a po vrstvách hutněn štěrkový násyp. Deska bude tvořit vyvýšené pódium, úroveň podlahy je 450 mm nad terénem. Pochozí vrstvou pódia budou terasová prkna ze sibiřského modřínu. Pro nosné obvodové i vnitřní stěny budou použity panely Novatop Solid tl. 84 mm. Obvodové stěny budou zatepleny dřevovláknitou tepelnou izolací Steico. Fasáda bude provětrávaná, obložená velkoformátovými deskami Cemrit Raw na dřevěném podkladním roštu. Na sokl a pás stěny pod střechou bude použita kontaktní fasáda v systému ETICS se silikátovou omítkou Baumit bílé barvy. Střecha je navržena plochá, jednoplášťová z desek Novatop Element s dřevovláknitou tepelnou izolací Steico. Velké střešní přesahy budou z panelů Novatop Static s pohledovou povrchovou úpravou.

Typ konstrukce

Stěnový konstrukční systém NOVATOP - masivní křížem vrstvené dřevo

Zastavěná plocha

495 m2

Užitná plocha

176 m2

Počet obytných podlaží

1

Součinitel prostupu tepla

0,3 W/m2K

Doplňující informace

Objekt je rozdělen na dvě části. První část obsahuje šatny, hygienické zázemí (sprchy, WC a umývárny oddělené pro muže a ženy) a technickou místnost. Druhá část slouží pro prodejnu a půjčovnu sportovního vybavení, vč. zázemí pro zaměstnance a sklad. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový a celá budova je přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V budově se nachází jedno bezbariérové WC se sprchou. Bezbariérová WC, která jsou oddělená pro muže a ženy, se nacházejí v ostatních budovách v areálu. Součástí stavby je krytý prostor pro parkování kol a dále prostor pro odpočinek a občerstvení mezi částí se šatnami a částí s prodejnou sportovního vybavení. Před prodejnou jsou tři zapouštěné stupně pro posezení s výhledem na horolezeckou stěnu a slackline. Objekt je sezónní, nevytápěný, využívaný během jarních a letních měsíců. Pro možné budoucí celoroční využívání objektu jsou skladby obvodových konstrukcí navrženy, aby splňovaly požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20.

Údaje o soutěžícím

Jméno/Název společnosti

Andrea Pagáčová

Bydliště/Sídlo společnosti

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 Dejvice

Telefon

+420 720 227 587

Email

andy.pegi@seznam.cz

Logo/Fotka

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací