Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

4.

Administrativní budova Krajského ředitelství Lesů ČR České Budějovice - Dobrá Voda

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název díla 

Administrativní budova Krajského ředitelství Lesů ČR České Budějovice - Dobrá Voda

Cílový zákazník

Administrativní budova

Architektonický popis

Hmotové řešení domu vychází z klasického nízkoenergetického konceptu - jednoduchý, minimálně členitý tvar - kvádr. Ve hmotě kvádru je ukryto i únikové schodiště, některá okna, která by jednoduchou fasádu členila, jsou ukryta pod fasádním obkladem a v pohledu se neuplatňují. Osazení do terénu koresponduje s přirozenou konfigurací terénu. Při hledání přesného umístění budovy na pozemku byla maximálně respektována původní vzrostlá zeleň. Dominantu hmoty tvoří dvoupodlažní prosklená vstupní hala, chráněná vznášejícím se zastřešením. To překlenuje v šíři vstupní haly celou hmotu objektu. Zastřešení lehce spočívá na šikmých sloupech, které symbolizují kmeny stromů. Vstupní hala je maximálně otevřená do okolního prostoru, proto je prosklená i v úrovni střechy. Tím je i v okamžiku vstupu do domu zachováno propojení s okolním lesoparkem. Na vstupní halu navazuje v celé šířce zasedací místnost orientovaná směrem k lesu, maximálně prosklená a otevřená. Na vstupní halu navazují v obou kancelářských podlažích vzdušné chodby, ze kterých jsou přístupné jednotlivé kanceláře.

Účel stavby

Jedná se o administrativní budovu Krajského ředitelství Lesů ČR České Budějovice. Tato budova poskytuje zázemí pro vedení krajského ředitelství a další odborné pracovníky ředitelství.

Technický popis

Stavba má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. Podzemní podlaží slouží jako technické, je zde především parkování, kotelna a archiv. Podzemní podlaží je monolitické, železobetonové. Nepodsklepená část budovy je navržena na základových patkách. Nosnou konstrukcí 1. a 2. nadzemního podlaží je lehký skelet, sloupky 60/120 mm s rozponem okolo 625 mm. Pouze ve vstupní hale jsou lepené dřevěné rámy s rozponem cca 7,5 m. Obvodová stěna je difúzně otevřená, sendvičová, s minerální tepelnou izolací a s provětrávanou vzduchovou mezerou. Fasáda je ze sibiřského modřínu, palubky typu rhombus. Střecha je zelená, s extenzivní zelení. Skleněná střecha nad vstupní halou je bez otvíravých částí, se sklonem směrem od atiky. Ve skladbách jsou použity jednak dřevovláknité desky s vysokou tepelnou kapacitou a v obvodových stěnách pak dřevotřískové desky s funkcí parobrzdy. Topení je plynové s radiátory, okna dřevěná s trojskly, vstupní hala a střecha je zasklená do hliníkových profilů, které jsou kotvené do dřevěných trámků a paždíků.

Realizační skupina

Architekt projektu

Ing. arch. Tomáš Veselý, BREAK POINT spol. s r.o., spolupráce do úrovně SP: Ing. Irena Truhlářová, Ing. arch. Vojtěch Vecán

Projektant

Ing. arch. Tomáš Veselý, BREAK POINT spol. s r.o.

Dodavatel stavby

EDIKT, a. s.

Investor

Lesy České republiky, s. p.

Země umístění stavby

Česká republika

Datum kolaudace

04/2015

Skladba konstrukce

Podzemní podlaží je monolitické, železobetonové. Nepodsklepená část budovy je navržena na základových patkách. Nosnou konstrukcí 1. a 2. nadzemního podlaží je lehký skelet, sloupky 60/120 mm s rozponem okolo 625 mm. Pouze ve vstupní hale jsou lepené dřevěné nosníky.

Zastavěná plocha

421 m2

Užitná plocha

927 m2

Počet obytných podlaží

2

Spotřebované dřevo

180 m3

Součinitel prostupu tepla

0,2 W/m2K

Energetické zařazení budovy

C

Doplňující informace

Dispoziční řešení domu vychází z jednoduchého hmotového řešení. Suteren je samostatně přístupný ze západní strany domu, kde je příjezdová cesta a služební parkoviště. Hlavní vstup do budovy je z jižní strany do prosklené dvoupodlažní haly, která je jádrem dispozice. Na vstupní halu v celé šířce navazuje v přízemí zasedací místnost. Součástí haly je šatní nika sloužící návštěvníkům. Dominantou haly je dřevěné masivní schodiště, ze kterého je přístup do 2. nadzemního podlaží. Stěny vstupní haly jsou obloženy modřínovými palubkami, na straně u schodiště s logem, na protější straně pak s popínavou zelení. V obou podlažích na halu navazuje prostorná chodba, ze které jsou přístupné jednotlivé kanceláře, sociální zařízení a další pomocné prostory. Chodba je prosvětlena jednak ze vstupní haly, ale také z části prosklenými vstupy do kanceláří. Samostatně přístupná je ze severní strany domu dočasná ubytovací jednotka, která slouží pro návštěvy krajského ředitelství. Zde jsou 2 samostatné ložnice se společnou obytnou kuchyní a sociálním příslušenstvím.

Údaje o soutěžícím

Jméno/Název společnosti

Lesy České republiky, s. p.

Bydliště/Sídlo společnosti

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Vztah ke stavbě

Investor

Webová stránka

Telefon

+420 956 999 111

Email

svoboda@lesycr.cz

Kontaktní osoba

Ing. Josef Svoboda

Logo/Fotka

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací