Dřevěná stavba roku

Chci hlasovat

Podmínky hlasování

Hlasujícím se může stát každý návštěvník webové stránky Dřevěná stavba roku, který se v termínu hlasování (6. 3. – 22. 3. 2023) zaregistruje a pošle minimálně jeden hlas kterémukoliv soutěžnímu dílu DSR 2023. Odesláním svého hlasu zároveň vyjadřuje svůj souhlas se Soutěžními podmínkami soutěže DSR 2023, stejně jako s Prohlášením hlasujícího.

Hlasující může udělit v každé kategorii 1 hlas, celkem tedy 6 hlasů. Aby byl soutěžící zařazen do soutěže o vítězného hlasujícího musí hlasovat ve všech šesti kategoriích.

Vítězem veřejného hlasování se stane soutěžní dílo, které po ukončení veřejného hlasování získá ve své kategorii nejvíce hlasů.

 

PROHLÁŠENÍ HLASUJÍCÍHO

Hlasující odesláním svých hlasů prohlašuje, že je mu 18 let, anebo s jeho registrací souhlasí jeho zákonní zástupci. Hlasující bere na vědomí, že v rámci soutěže DSR 2023 může jedna osoba hlasovat pouze prostřednictvím jedné platné e-mailové adresy, a prohlašuje, že toto ustanovení neporušil. Při porušení pravidla „jedna osoba = jeden hlasující email” budou těmto hlasujícím zrušeny všechny registrované hlasy a ztratí tím veškerá práva na získání výhry.

Vítězným hlasujícím se stane ten hlasující, který podle Soutěžních podmínek DSR 2023 (viz Veřejné hlasování v bodě 7.1) vyhraje cenu pro vítězného hlasujícího. Vítězný hlasující se zavazuje k převzetí ceny během slavnostního vyhlášení vítězů DSR 2023. Termín a místo konání akce budou vítěznému hlasujícímu sděleny spolu s informací o jeho výhře. Pokud se hlasující nebo jeho zástupce na toto vyhlášení nedostaví, ztrácí právo na získání výhry. Výhra bude v tomto případě předána druhému nejúspěšnějšímu hlasujícímu (při shodě hlasů je to ten hlasující, který byl vylosován jako druhý v pořadí). Vítězný hlasující souhlasí se zveřejněním svého jména a místa bydliště spolu s fotodokumentací a videozáznamem z předání výhry pro propagační účely soutěže DSR.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO HLASUJÍCÍ

Nadace dřevo pro život, IČ 273 63 589, se sídlem U Uranie 954/18, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka č. 564 (dále jen „Nadace“), ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • e-mail,
  • informaci o tom, kdy a pro koho jste hlasovali,
  • zdali jste se Vaším hlasováním zařadili do soutěže pro hlasující,
  • v případě výhry Ceny pro hlasujícího i Vaši adresu a záznam z předání Ceny pro hlasujícího.

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence hlasujících v soutěži Dřevěná stavba roku a zamezení duplicitního hlasování. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro vedení evidence hlasujících a zamezení duplicitního hlasování v soutěži a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné v soutěži hlasovat.

Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného účelu Nadace.

Zpracování osobních údajů je prováděno Nadací, osobní údaje však pro Nadaci mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době Nadace využívá tyto zpracovatele: Active 24, Asana, Elastic e-mail, Google, Hotjar, Mailchimp, Meta, SmartEmailing a Wedos.

Nadace nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Máte právo:

  • požadovat po Nadaci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Nadaci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Nadace přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Nadaci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Nadaci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vaše dotazy ohledně zpracování osobních údajů posílejte e-mailem na info@drevoprozivot.cz nebo poštou na kontaktní adresu Nadace.

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací