23.

Energeticky nezávislý rodinný dům

Obecné informace o díle

Název návrhu 

Energeticky nezávislý rodinný dům

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Budoucnost ve stavění je pro nás šetrná, ekologická a soběstačná. K tomu, aby soběstačné a velmi šetrné domy byly standardem, vede dlouhá cesta. A jednou z nejlepších je právě cesta dřeva. Neumíme si představit pro tento koncept lepší materiál. Se znalostí jeho výjimečných vlastností a kvalit ho v našem projektu využíváme jako hlavní konstrukční materiál. Dřevo je komfortní, estetická, moderní a ekonomicky nenáročná cesta k uvědomělému stavění.

Environmentální zhodnocení návrhu stavby

Stavba je ve svém hlavním konceptu od počátku návrhu řešena především jako ekologicky šetrná a energeticky úsporná. Navržený systém následuje princip ostrovního domu, tedy domu nezávislého na technické infrastruktuře.

Z těchto a z mnoha dalších důvodů je jako hlavní stavební materiál zvoleno dřevo v podobě CLT panelů a dřevovláknitých tepelných izolací. CLT panely mají mimo jiné tu vlastnost, že stavby z nich postavené lze demontovat a samotné panely lze efektivně recyklovat.

Dům je navržen jako energeticky pasivní, jehož nedílnou součásti je řízené větrání se zpětným získáváním tepla, solární krytina (v podstatě fotovoltaické panely v podobě střešních tašek, které jsou v současné době zatím ve vývoji), akumulační baterie a prostor pro rozvoj energetického konceptu v budoucnosti, jako například rozšíření o možnost nabíjení elektromobilu či elektrokola, apod.

Zpětně využívána je také dešťová a tzv. šedá odpadní voda, která slouží pro zalévání zahrady a dále se po úpravě a přečerpání znovu využívá v domě ke splachování toalet.

Obecný popis návrhu

ARCHITEKTONICKÁ FORMA

Architektonická forma návrhu vychází z charakteru prostředí a okolní zástavby a snaží se podtrhnout genius loci daného místa.

Půdorysně se dům obrací částečně k původním formám stavení pro bydlení vesnického typu, avšak v inovativnějším pojetí. Půdorys domu je tvaru „C“ a přiléhá k němu krytá terasa. Ze strany hlavního vstup do objektu je stavba poměrně jednoduchá. V úrovni střechy nedominuje střední část, ale naopak dvě boční křídla, která se na jižní straně obracejí k výhledu a vložená střední část definuje vstup do domu.

Orientaci těchto dvou „traktů“ určuje především výhled, propojení interiéru s exteriérem a orientace ke světovým stranám. Tím, jak je dům orientován, je poměrně jasně dělena vnitřní půdorysná dispozice na pobytovou část (jižní strana) a nepobytovou část (severní strana).

DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Dispozice domu vychází jak z předpokladu nejpohodlnějšího užívání domu a snahy vytvořit kvalitní pobytový prostor, tak z principu tepelného zónování.

Pobytové místnosti jsou orientovány k jižní části domu a nepobytové místnosti, ve kterých nejsou potřeba velké prosklené plochy, jsou umístěny v severní části domu. Díky menší ploše zasklení v severní části a větší ploše zasklení v jižní části se minimalizují úniky tepla na severní fasádě a maximalizují tepelné zisky na jižní fasádě.

Obývací pokoj a pracovna (pokoj pro hosty), stejně jako v horním patře ložnice a dětské pokoje využívají ideální výhled na jižní stranu směrem do venkovské krajiny.

Západní část domu je hlavním pobytovým prostorem pro celou rodinu, pomyslným srdcem domu. Zde se má odehrávat nejvíce aktivit, které dělají rodinu rodinou. Tato část domu je propojena s exteriérem jižně orientovanou prosklenou fasádou a venkovní terasou. V interiéru je pak propojena s patrem pomocí interiérového schodiště ústícího na galerii. Galerie, ač je její funkce úmyslně nedefinovaná, může sloužit například jako herna, prostor pro rodinné aktivity nebo jako prostor pro relax a odpočinek.

MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Dům je koncipován jako moderní dřevostavba. Jeho nosná konstrukce je sestavena s dřevěných CLT panelů.

Tento typ konstrukcí má spoustu nesporných výhod, které korespondují s principem ostrovního domu. Těmi jsou především úspora prostoru – minimální tloušťka stěny, pevnost, přesnost, rychlá výstavba, požární odolnost a vzduchotěsnost.

Dalším výrazným plusovým argumentem je jednoduchost provedení konstrukčních detailů, minimální počet montážních spojů a jednoduché skladby konstrukcí. Jednoduchost provedení se promítá nejen do rychlosti výstavby ale především do ekonomické stránky celé stavby.

Jako tepelný izolant slouží dřevovláknité desky, které na rozdíl od běžně používaných typů tepelných izolací snižují celkovou ekologickou zátěž výstavby. Díky použití CLT panelů je celá konstrukce navíc rozebíratelná a recyklovatelná, což je z pohledu environmentálního nezanedbatelný aspekt.

ENERGIE

V létě bude dostatek elektrické energie sloužit také k ovládání stínění a větší přebytky mohou sloužit alternativně například pro nabíjení elektromobilu nebo elektrokola. Zbytková energie bude uložena do lithium-fosfátových baterií LiFePO4, které jsou součástí systému SAVEBOX HOME. Energie z těchto akumulačních baterií bude potom využívána v zimním období, kdy je nedostatek slunečního svitu na výrobu energie pro pokrytí veškerých potřeb.

VYTÁPĚNÍ

V hlavním obytném prostoru jsou navržena krbová kamna na peletky.

Ohřev vody pro vytýpění bude primárně teplou vodou ohřátou v krbových kamnech. Sekundárně bude voda v zásobníku ohřívána elektřinou ze záložních zdrojů.

HOSPODAŘENÍ S VODOU

Na pozemku bude zřízena studna pro potřebu pitné vody.

Dešťová voda bude odvedena do malého jezírka s retenční nádrží u domu. Odtud může být čerpána pro potřeby na zahradě (zalévání zahrady, mytí terasy apod.). V jeho spodní části bude nádrž s filtry pro potřebnou úpravu a z ní dále bude voda vedena přes odlučovač nečistot a čerpadlo zpět do domu, kde bude sloužit pro splachování toalet.

Hnědá odpadní voda bude odvedena do domovní ČOV s výpustí do povrchové vodoteče, která protéká podél východní hranice pozemku.

KVALITA VZDUCHU

V domě je navržen systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. K lepší kvalitě vzduchu mimo jiné také přispívá instalace centrálního vysavače.

OVLÁDÁNÍ SYSTÉMŮ

Návrh počítá s širokým využitím dnes již dobře dostupných systémů inteligentních budov. Tyto systémy jsou jednotně ovládány přes panel umístěný v hale v přízemí. Systém je možné propojit také s „chytrými“ telefony.

Pracuji s materiálem CLT

CLT panelů je využito pro hlavní nosnou konstrukci stěn.

Údaje o soutěžícím

Ondřej Simon
Kristýna Kundrátová

Název školy

České vysoké učení technické v Praze

Název fakulty

Fakulta stavební

Studijní obor

Architektura a stavitelství

Ročník studia

3. ročník

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací