12.

Horský hotel v Jasnej

Obecné informace o díle

Název návrhu 

Horský hotel v Jasnej

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Naše lesy poskytujú 80 % zo svetovej rastlinnej biomasy, preto sú to tie najinteligentnejšie formy uskladnenia karbónu a využiteľnej slnečnej energie. Slovensko, malá krajina v Strednej Európe, sa zaraďuje medzi krajiny s najvyšším podielom lesov voči rozlohe štátu, na priemyselné odvetvia využivajú lesy na produkciu dreva len vo veľmi malom podiele v staviteľstve. Drevo je pritom najprirodzenejší materiál, aký môže človek využívať pre stavby svojich potrieb. Okrem pozitívnej Co2 bilancie a schopnosti viazať škodlivý uhlík je to obnoviteľný materiál s prirodzenou štruktúrou a vlastnosťami. Z hľadiska životnosti drevostavby a jej dopadu na prírodné prostredie je ďalším podstatným elementom recyklovateľnosť dreva a materiálov založených na jej báze, najmä po naplnení funkcie stavby a následnej likvidácie. Drevo je cesta. A to nielen vo vysokohorskom prostredí, pretože predstavuje najmenší dopad na prírodu ako takú a podporenie prirodzeného cyklu dreva. Komplexný návrh pozostáva z hotového produktu - konštrukcií CLT - masívných panelov z niekoľkých vrstiev lepeného dreva, ktoré spĺňajú požiadavky na ekologicky pozitívnu stavbu, ale nezabúda sa ani na esteticko-architektonické riešenie v exteriéri aj interiéri.

Environmentální zhodnocení návrhu stavby

Horský hotel sa nachádza v území značne poznačenom ľudskou činnosťou a chamtivosťou . S pribúdajúcim dopytom turistov počas hlavnej sezóny priamo úmerne stúpajú ubytovacie kapacity, ktoré v horizonte pár rokov nebudú vyhovovať celkovej kapacite strediska Jasná. Je nekontrolovateľná výstavba z masívnych konštrukcií cestou, ako udržať prírodu v tomto území pre ďalšie generácie? A to je hlavná otázka, ktorú by si mali investori položiť. Návrh preto sústreďuje dôraz na drevené konštrukcie, recyklovateľné tepelné izolácie, adaptáciu stavby do lokalitného programu územia a v neposlednom rade aj na sezónnosť samotného hotela. CLT konštrukcie poskytujú mnoho vynikajúcich atribútov, ktoré nekompromisne predurčujú tento materiál na úspech nielen čo sa týka konštrukčného riešenia. Pohľadová forma tohto materiálu prispieva k výnimočnej interiérovej klíme a pocitu súznenia s prírodou nielen v exteriéri. Vykurovací systém bol zvolený na princípe peletového hospodárstva, ktoré opäť zapája drevo do jeho prirodzeného cyklu využitia. Takisto aj tepelné izolácie z drevovlánknitých dosiek, ktoré sú len ďalším výstupným materiálom po spracovaní drevenej štiepky. Väčšina konštrukcie je založená na princípe difúzne otvorenej skladby, čo podporuje, to, aby sa stavba dokázala prirodzene vyrovnávať s pomerne náročnejšími klimatickými podmienkami v tomto horskom prostredí. To nevylučuje využitie izolačných trojskiel, parozábran, hydroizolácií, rekuperačných jednotiek a iných zásahov do ekologického fungovania hotela. Environmentálnym prínosom je aj koncepcia prevádzky, ktorá je adaptabilná podľa sezónneho záujmu o ubytovanie. Jednotlivé ubytovacie časti /celkovo 3/ dokážu fungovať ako autonómny celok, v prípade menšieho záujmu turistov poskytnú zázemie len danému počtu a zvyšok hotela nebude plytvať energiou na nevyužité priestory.

Obecný popis návrhu

Koncept návrhu sa odvíja od transformácie významne silného miesta v lokalite na miesto ponúkajúce aktívny oddych v obklopení prirodzeného materiálu - dreva a jeho štruktúry. Tri silné horské potoky – tri silné hmoty. Orientácia reaguje na situovanie troch vrcholov Nízkych Tatier a prirodzene tak utvára medzipriestor, ktorý využíva danosti terénu a kopíruje jeho klesajúcu líniu. Do kompozičného členenia sa premietla myšlienka odlíšenia centrálne symetrickej dispozície vlastnou konštrukciou vnímanou aj z interiéru aj z exteriéru formou šapitó konštrukcie. Základom je odklon od typickej koncepcie hotelov, ktoré sú voči svojmu okoliu v introvertnej pozícií. Hosť hotela nie je viazaný pobytom na svojej izbe s presne definovaným výhľadom, má mnoho možností ako využiť svoj čas v centrálne otvorenom priestore – srdci hotela, kde sa odohráva celý spoločenský život. Exteriérové plochy nadväzujú na vnútorné funkčno-prevádzkové vzťahy, majú rovnako voľnú a variabilnú definíciu a sú univerzálne využiteľné rôznymi vekovými kategóriami. Tiché – relaxačné terasy sa striedajú so živšími náučnými chodníkmi a športoviskami pre aktívne využitie voľného času okrem lyžovania. Súkromnejšie ubytovanie v priľahlých chatách je určené pre návštevníkov, ktorí si chcú vychutnať pobyt v prírode vo vlastnom prechodnom prostredí a stačí im štandard, ktorý táto chata ponúka. Hotel aj prechodné ubytovanie majú hlavnú nosnú konštrukciu z CLT panelov, ktorá je priznaná v maximálnej možnej miere v interiéri.

Celý návrh je založený na ekologickom štandarde, ktorý v možnej miere vyhovuje súčasným architektonickým nárokom a konštrukčným požiadavkám a v neposlednom rade aj podmienkam, ktoré poskytuje krásne prírodné prostredie národného parku Nízke Tatry. Hlavnou cieľovou skupinou sú hostia, ktorí majú vzťah k prírode a vážia si jej danosti a kvality, ktoré sú premietnuté do návrhu tejto stavby. Je dôležité, aby návrh slúžil ako podnet pre ďalšie generácie staviteľov, ktorý doteraz neobjavili kvality dreva a možnosti, ktoré nám naša príroda ponúka. Takýmto spôsobom je možné sa jej poďakovať a zabezpečiť spolužitie človeka v prostredí, ktoré je nutné chrániť a starať sa oň. Ani tie najmodernejšie technológie sa nevyrovnajú čerpaniu z dostupných surovín a materiálových zdrojov, ktoré máme v okolí a ktoré sú pre prírodu aj pre nás prirodzené už celé stáročia.

Pracuji s materiálem CLT

Celková nosná konštrukcia

Pracuji s materiálem OSB

V podlahovej časti

Údaje o soutěžícím

Katarína Siváková

Název školy

Slovenská technická univerzita

Název fakulty

Fakulta architektúry

Studijní obor

Architektúra

Ročník studia

5. ročník - inžiniersky stupeň

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací