13.

JESTŘÁBÍ BOUDA

Obecné informace o díle

Název návrhu 

JESTŘÁBÍ BOUDA

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Cesta v horách, na hřebeni, kousek od místa, kde stojí mohyla Hanče a Vrbaty na Zlatém návrší pokračující směrem na Kotelní jámy, Kotel a Harachovy kameny, nebo také k Labské boudě. Tam, co se kdysi konal právě ten závod, při kterém zemřeli dva Synové hor (Bohumil Hanč a Václav Vrbata). Kousek vedle sedí jako jestřáb a na kotel hledí bouda ze dřeva. V té horské boudě je trychtýř, do kterého když vejdete tou užší stranou, užasnete nad obrovským a krásným výhledem, u kterého v zimě můžete přemýšlet třeba nad tím, jak mohou být hory zrádné.

DŘEVO JE CESTA K LÁSCE, ÚDIVU, OBDIVU A NADŠENÍ Z PŘÍRODY!

(Díky této dřevěné stavbě si uvědomím, co pro mě znamená příroda a snad i změním svůj přístup k ní.)

Environmentální zhodnocení návrhu stavby

Konstrukční systém spodní stavby je železobetonový monolit (stěnový obousměrný systém) založený na pasech. Nad železobetonovou podlahou v 1. NP je stavba koncipována jako dřevostavba (kombinace stěnového a halového systému) z masivního dřeva – CLT panelů. Celý objekt je ve své nadzemní části zateplen purenem.

Díky použití masivních CLT panelů na konstrukci „obálky“ stavby, použití izolace – purenu a výplní otvorů izolačními trojskly je docíleno pasivnosti domu.

Na místě Jestřábí boudy se nenachází žádné inženýrské sítě krom elektrické přípojky, nynější trafostanice. Přívod vody bude zajištěn z vodojemu bývalých Jestřábích bud. Odpadní a dešťové vody budou odváděny do čistících a vsakovacích jímek, které budou vybudovány směrem dolů od objektu. Přívod plynu není zaveden.

Dešťová voda je ze šikmých střech odváděna drenážním potrubím a vnějšími odvody do revizní šachty (RŠ) a dále je odváděna do akumulační nádrže. Přebytečná voda se likviduje pomocí přepadu vsaku. Nasbíraná voda v akumulační nádrži se může dále využívat.

J-Z fasáda je pokryta tenkými PV solárními panely, které slouží k výrobě a případnému prodeji el. energie skrze trafostanici umístěnou v 1. PP.

Při likvidaci vrchní obálky stavby na konci životního cyklu bude možné druhotně použít většinu nosných CLT panelů k další výstavbě. U nepoužitelných prvků se dá případně uvažovat o spálení dřeva a přeměně tepla v energii. Při likvidaci suterénu budou bourané části stavby odvezeny na nedalekou skládku stavebního odpadu, kde je možné po rozdrcení a smíchání s dalšími přísadami vytvořit stavební recyklát. Veškeré plechy jsou určené k recyklaci a budou odvezeny do sběrny kovů.

Obecný popis návrhu

Jedná se vizi moderní horské chaty na místě bývalých Jestřábích bud, na Zlatém návrší, v 1. ochranném pásmu Krkonošského národního parku. Horská chata menších rozměrů vycházející tvarem z žulovových kvádrů (např. i z nedalekých Harrachových kamenů) přebírá funkci stávající budovy trafostanice pro nedalekou Vrbatovu boudu. Budova je navržena jako soběstačná dřevostavba s jihozápadní fotovoltaickou fasádou.

V návrhu byla zohledněna i krkonošská turistická stezka pro invalidy, proto byla stavba navrzěna jako částečně bezbariérová.

V Jestřábí boudě se nachází restaurace s kuchyní na zhruba 60 jídel, 8 pokojů pro hosty a 2 pro zaměstnance. Hlavním účelem chaty je tedy krátkodobé ubytování pro turisty, případně teambuldingové akce nebo školení malých firem škol a horské služby.

Pod úrovní terénu se nachází 1. podzemní podlaží pro parkování aut/sněžného skůtru/čtyřkolky pro provoz a zásobování horské chaty.

Půdorys celého objekt je tvaru nepravidelného čtyřúhelníku. Objekt je zasazen do svahu od severu k jihu a východu. Fasáda a tvar budovy je navržen s ohledem na kontext a atmosféru dané oblasti. Fasáda je navržena jako fasádní/střešní zateplovací systém z PIR (PUREN) desek s dřevěnou přebíjenou fasádou/falcovaným plechem Rheinzink v přírodní barvě. Výplně otvorů jsou hliníková u střešních oken dřevěná. U balkonových dveří jsou zábradlí ze skleněné konstrukce a nerez profilů. Zábradlí na terase je vytvořeno z ocelových profilů barvy antracit a vyplněno pletivem barvy antracit.

Staveniště se nachází v 1. ochranném pásmu NP Krkonoše, proto bude nutné zajistit výjimku podle § 43 zákona č. 114/199 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazů uvedených v § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona. Konkrétně vjezdu, povolování nových staveb a vstupu mimo cesty.

Vjezd na staveniště je umožněn z příjezdové komunikace vedoucí k Labské boudě, sloužící k zásobování a obsluze Labské boudy. Z části jihovýchodní fasády a celé severozápadní fasády je u objektu navržena terasa vyvýšená nad okolní terén a vjezd do garáže.

Pracuji s materiálem CLT

KONSTRUKČNÍ STĚNOVÝ SYSTÉM, SCHODY A OBÁLKA BUDOVY

Údaje o soutěžícím

Tomáš Krč

Název školy

ČVUT

Název fakulty

FAKULTA ARCHITEKTURY

Studijní obor

ARCHITEKTURA A URBANISMUS

Ročník studia

3. ročník, bakalářský stupeň

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací