16.

Kaple Pax Natura

Obecné informace o díle

Název návrhu 

Kaple Pax Natura

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Tak jako letokruhy píší historii každého stromu, odvíjí se od nich v širším kontextu historie celé společnosti. Každý letokruh naší civilizace roste pomalu a jedinečně, v symbióze se všemi vnějšími okolnostmi, stejně jako husté lesy naší krajiny.

Od doby, kdy člověk přestal žít jako kočovný lovec a sběrač a začal chovat zvířata a pěstovat rostliny, potřeboval pevné přístřeší pro sebe a péči o chovaná zvířata- dům pro bydlení, úkryt před nebezpečím, stabilní zázemí. Z historického hlediska hraje klíčovou roli ve všech významných politicko – strategických taženích starověkých národů právě potřeba surovin, které proudily do přístavů a přepravních center. Tento určující prvek událostí není tedy platný jen dnes, ale je součástí dějin od nepaměti.

Navzdory technologickým pokrokům a různým trendům v oblasti stavebnictví je dřevo stále ten materiál, po kterém lidé sahají jako po pocitu domova, komfortu a bezpečí.

Dřevo je také výtvarným prvkem, kterým se dá artikulovat nespočetné množství motivů a záměrů. Je to příroda, která nás obklopuje, je to příjemné atmosféra, kterou vytvoří za každých okolností. Je to cesta 100% obnovitelného produktu, cesta ekologie. Cesta symbiózy člověka a přírody.

Zadáním semestrální práce bylo vytvoření návrhu kaple s kapacitou do 50 osob. Místem projektu je alternativní hřbitov v Rakousku zvaný Pax Natura, jehož myšlenkou je zachování přirozeného cyklu života. Zemřelí lidé jsou pochovávaní do přírodních hrobů, ze kterých vyrůstají stromy, jež následně tvoří Kaštanový háj. Hřbitov se nachází na periferii města Salzburg pod úpatím hory Untersberg.

Lokalita skýtá nejen nádherné výhledy, ze severní strany na panenskou přírodu a majestátní horu Untersberg a z jižní strany na historický klenot Salzburgu, kterým hrad Festung. Výhodná je i její poloha. Je snadno dosažitelná jak z centra Salzburgu, tak z dálnice. Dále nabízí možnost spojit pietu u hrobu blízkého s vycházkou do přírody.

Celková hmota kaple vychází ze tří aspektů: pokora, tradice a atmosféra. Pro sakrální stavbu je důležitý cílevědomý postup pro vytvoření prostředí, ve kterém je člověk izolovaný od rušivých podnětů okolí a může se soustředit výhradně na své myšlenky a duchovní rozvoj. Objem je kompaktní. Tvar stavby se zakládá na tradiční formě venkovského stavení diferencovaného rozdílnou proporcí. Ve vstupní části je objem tlačený dovnitř, čímž vzniká zavětří, které poskytuje ochranu před nepříznivými vlivy počasí.

V celém projektu hraje důležitou roli symbolika, která je posunutá od tradiční formy kříže k motivu tří oken, která symbolizují Svatou Trojici – Otec, Syn, Duch Svatý. Tento prvek se nachází ve velkém měřítku v těžišti celé kaple, tedy v místě konání eucharistie, a v menším měřítku je pak zopakován ve formě tří drobných oken nad vstupem. Dalším odkazem v návrhu je číslo 7, které bylo od pradávna považováno za velmi důležité téměř všemi existujícími náboženstvími. Křesťanská tradice zná sedm darů Ducha, sedm skutků milosrdenství, sedm svátostí, sedm ctností a sedm smrtelných hříchů.

Specifikem návrhu je také světlo. V celém prostoru je využito tradičního principu bazilikálního osvětlení shora. Dále zde dochází ke gradaci světla v nejpodstatnější části celé stavby – místo oltáře.

Environmentální zhodnocení návrhu stavby

Východiskem návrhu byl zodpovědný přístup k přírodě a její budoucnosti. Cítíme, že je dnes esenciální nebýt lhostejný k naší planetě a předvídat, kam by mohl dosavadní neohleduplný způsob stavění vést. Heslo našeho návrhu je udržitelnost a důraz na lokání materiály. Proto je stavba navržena téměř výhradně z přírodních materiálů, tak aby vlastní výstavba, provoz budovy a následně i její likvidace zanechala co nejnižší ekologickou stopu. Hlavním použitým materiálem je přírodní obnovitelný zdroj – modřínové a smrkové dřevo, takže environmentální zátěž je minimální. Dřevo roste v okolních rakouských lesích, takže i cesta materiálu na stavbu je minimalizována a a důraz je kladený také na podporu domácího trhu. Dřevostavba nevyžaduje složitý technologický konstrukční proces, což znamená minimální finanční náklady na výstavbu a odbornou pracovní sílu. Jako izolační materiál byly zvolené konopné izolační panely. Konopná izolace je vyrobená z technického konopí, které je ideální hospodářskou plodinou. Kromě vysoké difuzní propustnosti má konopná izolace také schopnost distribuce vlhkosti. Vlhkost je materiálem dopravená (distribuovaná) do celého objemu, čímž je vytvořená násobně větší plocha povrchu pro lehké odvětrávání. Výhody konopné izolace spočívají i v jednoduchosti aplikace – může se s ní pracovat bez ochranných pomůcek, nedráždí dýchací cesty, nesvrbí ani neškrábe. Pro sakrální stavbu jsou ideální její výborné akustické vlastnosti a přirozené zdravé vnitřní klima, jako i odolnost proti plísním a škůdcům. Tato 100% využitá obnovitelná surovina je použitá v dostatečné tloušťce, takže není nutné stavbu dodatečně vytápět.

Obecný popis návrhu

Koncept stavby ovlivnil celkový vývoj konstrukčního řešení. Jedná se o dřevostavbu s využitím systému rámové konstrukce. Na principu analogie gotického vnějšího nosného systému jsou rámy viditelné v exteriéru. Rámová konstrukce se zestává s lepených nosníků, které jsou horizontálně ztužené 6 hranoly z masivního dřeva o rozměrech 200 x 200 mm. Spodní část budovy je příčně zavětrovaná do úrovně oken pro zlepšení statických vlastností budovy. Celé konstrukce je založená na základových pásech.

Skladba obvodové stěny je řešená tak, aby vyhovovala současným pasivním standardům. Stavba nebude připojená na technickou infrastrukturu, a z toho důvodu je nutné precizní stavební provedení, jelikož charakteristiky vnitřního prostředí na něm plně závisí. Nosníky ze smrkového masivního dřeva jsou zaizolovány konopnými izolačními panely. Sloupky o rozměrech 70 x 50 mm roznáší OSB desky, na kterých je ukotvený obklad z běleného modřínového dřeva, jež je opatřen fungicidním a insekticidním nátěrem. Založení stavby probíhá na základových hranolech s napojením na základový pás.

Pracuji s materiálem OSB

skladba obvodové stěny

Údaje o soutěžícím

Kristína Moravčíková
Zuzana Kropšová

Název školy

VUT v Brně

Název fakulty

Fakulta architektury

Studijní obor

architektura a urbanismus

Ročník studia

3. ročník, bakalářský stud. program

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací