17.

Rodinný dům formou cohousing

Obecné informace o díle

Název návrhu 

Rodinný dům formou cohousing

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Objekt byl navržen jako dřevostavba z důvodu dostupnosti materiálu a jeho šetrnému působení na životního prostředí. Její materiály byly vybírány a navrženy tak, aby byly na přírodní bázi. Stavby ze dřeva jsou vhodnou volbou pro naší budoucnost, díky jejich psychickému působení na člověka a život spojený se dřevem. Člověk se postupně vrací ke starým zvykům a k tomu patří i život v dřevostavbách. Lidé pozitivně vnímají přírodní materiály, a proto jsou i stavby ze dřeva oblíbenou volbou pro bydlení. Jeho vzhled působí teplým dojmem, na rozdíl od jiných materiálů. Dřevostavby jsou kladnou součástí krajinného celku.

Můj návrh je vhodným kandidátem do soutěže "dřevo je cesta" z důvodu jeho materiálového řešení. Přihlásila jsem se, protože dřevostavby mě provázejí už od malička, bydlím v dřevostavbě z roku 1921. Dům, ve kterém jsem vyrostla, stojí na okraji lesa Krušných hor a svým vzhledem příjemně doplňuje ráz krajiny. Můj projekt a dřevostavby jako takové jsou ideálním přírůstkem pro environmentální působení na životní prostředí a ideálním odkazem našim budoucím generacím pro život "dřevo je cesta".

Environmentální zhodnocení návrhu stavby

Stavba je navržena z přírodních stavebních materiálů, jako jsou například dřevovláknité desky na zateplení. Materiál byl vybrán tak, aby jeho pozdější likvidace byla šetrná k životnímu prostředí a zároveň aby byla z obnovitelných materiálů. Dřevostavby jsou obecně nejlepší variantou pro enviromentální zhodnocení, a proto je to ta správná volba pro stavby.

V mém řešení je pro likvidace odpadních vod navržena společná kořenová čistička odpadních vod. Která je i urbanisticky zapojena jako pomyslné rozdělení veřejného prostoru. Splašková kanalizační přípojka je vedena do čističky odpadních vod, odtud je přečerpána do regulační nádrže a přepouštěna do kořenové čističky. Voda, která proteče kořenovou čističkou je vsakována do podmoku.

Dešťová voda ze střechy je svedena okapovými svody do podzemí a napojena na nádrž společně se sousedním domem a využívána na zalévání zahrad. Možné přehlcení nádrže je řešeno přepadem vedeným do čističky odpadních vod.

Obecný popis návrhu

DŮM, KTERÝ POMŮŽE K LEPŠÍ KOMUNIKACI RODINY

Rodinný dům se nachází na okraji Prahy, v části jménem Vinoř. Tato část Prahy je poklidná, plná zeleně a rybníků. Dokonalé místo pro rodinu s dětmi.

Širší vztahy

Parcela, na které se dům nachází, je bývalý statek, na kterém nově stojí ještě dalších sedm domů. Objekty jsou řešeny jako cohousing, tudíž komunikace a spolupráce se sousedy. Okolní budovy jsou také pro tyto účely využívány, například společná prádelna se sušárnou, společné garáže s dílnou, společná technická místnost, klubovna atd.

Dále jsou na pozemku společná zahradní políčka pro zemědělské využití, ovocný sad a pro shromažďování komunity velké centrální ohniště s grilem a venkovním posezením. Zbytek pozemku je zalesněný a je vytvořena promenáda pro širší veřejnost. Pro děti je zde udělaná lanová dráha mezi stromy v parku.

Koncept

Hlavní myšlenkou celého domu byla komunikace rodiny. Základním kamenem dobré rodiny je komunikace, a ta je zde umožněna otevřenými společnými prostory. Objekt je opticky rozdělen na dvě části, společná otevřená a soukromá. Dům je propojen s exteriérem hned dvěma terasami, jednou zastřešenou u hlavního vchodu a druhou vyvýšenou nad terénem. Objekt je řešen jako dvě přilehlé hmoty, která jsou rozdílně vysoké, a na to navazuje vzhled fasády.

Objekt je umístěn tak, aby kopíroval linii vrstevnice a komunikoval tak s okolními rodinnými domy. Výhled je zde na každý dům z komunity, aby byl navázán kontakt s okolím.

Situace

Přístup do objektu je z přízemí přes zastřešenou vyvýšenou terasu. Dále je navržen vedlejší hospodářský vstup, který navazuje na chodbu a je přístupný z podružné komunikace. Parcela zatravněného pozemku je společná pro komunitou všech osmi domů, její užívání není nijak omezeno ani oploceno. K objektu je přivedena zpevněná prašná cesta pro možný příjezd automobilu k domu. Celé toto území je bráno jako obytná zóna. Dále pak k parkování jsou navrženy společné kryté garáže v jedné ze stávajících budov.

Architektonické řešení

Rodinný dům obsahuje dvě nadzemní podlaží s částečným podsklepením, kde podsklepení bude využíváno například jako sklad a menší technická místnost. Vzhled domu je řešen dřevěným prkenným obkladem, kde jsou strukturou odděleny obě hmoty. U nižší je kladení obkladu vodorovně a u vyšší svisle pro optické zmenšení hmoty a také rozdělení společné a soukromé částí uživatelů. Vnitřní společný prostor je řešen tak, aby byl otevřený a umožňoval maximální komunikaci rodiny bez ohledu na to, kdo je zrovna v jakém podlaží.

Při vstupu do objektu se vejde do předsíně, která je oddělena velkými prosklenými dveřmi s chodbou. Chodba je pak otevřená a propojená s obývacím pokojem s jídelnou a kuchyňským koutem. Tento prostor je oproti chodbě vyvýšen, aby průhledem navázal na druhé podlaží a umožňoval komunikaci mezi patry. Prostor je příjemně orientován na jihozápad, kde je roh této místnosti prosklen pro návaznost s vnějškem. Uprostřed tohoto velkého prostoru je umístěn krb pro zpříjemnění atmosféry, pohled do ohně je z každého koutu pokoje. Dále je z tohoto prostoru návaznost na už zmíněnou venkovní terasu pro možné posezení venku a přímé propojení interiéru s exteriérem. Na tomto podlaží se také nachází hygienické zázemí, spíž a pokoj pro případné hosty, o kterém se dá do budoucna uvažovat jako o ložnicí pro rodiče, když budou například děti velké. Z chodby je pak také možné vyjít ven velkými prosklenými dveřmi, jak bylo zmíněno hospodářským vstupem. Z prostoru chodby je tudíž umožněn průhled na oba vchody a prosklenými dveřmi ven.

Z chodby se dá přes schodiště vyjít do druhého patra. Schodiště má předsazenou prosklenou mezipodestu z bezpečnostního skla, která umožňuje propojení s exteriérem a je směřovaná pohledem do parku. Tento i když malý, prostor vzbuzuje dojem volnosti a otevřenosti, propojení s přírodou v jakémkoliv počasí, a je proto zajímavým prostorem tohoto domu. V druhém podlaží se nachází chodba, která je využívána také jako knihovna a pracovna. Prostor je otevřený a oddělen pouze zábradlím. Pracovna je vystrčena nad prostor obývacího pokoje a díky tomu je opticky dosažena společnost ostatních. Dále je v patře hygienické zázemí a dva další pokoje směřované na jihozápad a severovýchod. Prostor chodby je osvětlen z úzkého, dlouhého, pevně zaskleného okna.

Technické a konstrukční řešení

Dům je navržen jako dřevostavba. Systém je řešen jako sloupová nosná konstrukce, která je založena na prahu. Dům je založen na základové železobetonové desce a na základových pasech ze ztraceného bednění, a taktéž i spodní stavba. Stropní konstrukce jsou navrženy tak, že nosné trámy nesou vazníky, na kterých je položená podlaha se zateplením. Zateplení fasády je provedeno jako dvouplášťové provětrávané a skladba obvodové stěny je provedena jako difuzně otevřená konstrukce.

Obě střechy jsou pultové a odvodněné pomocí žlabů a svodů do podzemní nádrže na dešťovou vodu pro možné zpětné využití, například pro zalévání zahrady. Podlaha venkovní nezastřešené terasy je z dřevěných plastových profilů, která inklinuje k imitaci dřevěné fasády, je vyvýšená nad terénem pomocí dřevěných sloupků, které jsou upevněny do země pomocí ocelových tyčí.

Celý objekt je vytápěn pomocí společného tepelného čerpadla země – voda, které je umístěno ve společné technické místnosti v jedné z přilehlých stávající budov bývalého statku. V objektu je pak navrženo v přízemí podlahové vytápění a v patře podlahové konvektory. Kanalizace z celého domu je pak svedena do společné kořenové čističky odpadních vod. Dále je k objektu připojena vrtná studna, která je napojena na dešťovou vodu z okolních objektu a využívána jako užitková voda pro splachování WC. K objektu je pak pro případném zájmu rodiny možné připojení plynovodu.

Pracuji s materiálem OSB

skladba svislých konstrukcí, skladba podlah, podhledy strupů

Údaje o soutěžícím

Eliška Gráfová

Název školy

ČVUT

Název fakulty

Fakulta stavební

Studijní obor

budovy a prostředí

Ročník studia

1. magisterský

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací