15.

Mateřská škola Včelka

Obecné informace o díle

Název návrhu 

Mateřská škola Včelka

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Dřevo není v České republice příliš častým stavebním materiálem a dřevostavbám se na stavebních školách nevěnuje zdaleka tolik pozornosti, jako těm zděným. Proto pro mě byla tato práce (diplomová) výzvou. Jelikož se zajímám o trvale udržitelnou výstavbu, rozhodla jsem se navrhnout mateřskou školku co nejvíce z přírodních materiálů. Několikrát jsem se setkala s negativním přístupem učitelů, kteří dřevo jako stavební materiál příliš neuznávají kvůli nejrůznějším předsudkům. Je to podle mého názoru škoda, jelikož dřevostavby umožňují přírodní a zdravé bydlení. Vhodné je hlavně pro osoby trpící astmatem či alergiemi, které jsou pro naši dobu typické. Možná je to právě tím, že lidé nyní žijí v „neprodyšných“ budovách a jsou jen v úzkém kontaktu s přírodou. A právě dřevěné školky by mohly dětem a budoucím generacím ukázat, jak příjemný může být pobyt v dřevěných stavbách, aby pochopili, že dřevo je tou pravou cestou.

Environmentální zhodnocení návrhu stavby

Cílem bylo navržení stavby, která je šetrná k životnímu prostředí a využívá obnovitelné suroviny. V tomto ohledu je dřevo tím nejvýznamnějším a nejstarším materiálem pro stavění. Nejen že se jedná o obnovitelný materiál, ale je také recyklovatelný, který po skončení životnosti stavby lze obvykle i dále využít. Další výhodou je poměrně nízká náročnost na výrobu stavebních materiálů na bázi dřeva a nižší množství uvolněných emisí CO2 do ovzduší, než při výrobě jiných materiálů. Dalším materiálem šetrným k přírodě, který jsem použila pro založení objektu, je pěnové sklo. Vyrábí se recyklací skla, roztavením a napěněním, což dodá tomuto materiálu výborné vlastnosti, a po ukončení životnosti stavby by šlo opět znovu recyklovat. Dále jsem použila minerální vatu pro zateplení stavby, která byla nutná z hlediska požární bezpečnosti, ale z hlediska trvalé udržitelnosti stavby není příliš vhodná. Na objektu je navržena vegetační extenzivní střecha, která snad alespoň částečně může nahradit vegetaci zničenou záborem zatravněné plochy. Také je užitečná při odvodu dešťové vody ze střechy a to vsakováním. Přebytečná voda bude svedena ze střechy do oddílné dešťové kanalizace. Dešťová voda dopadající na pozemek, se bude vsakovat do půdy, jelikož je zde propustná zemina. Odpadní vody budou odvedeny ze školky do veřejné oddílné splaškové kanalizace a dále do místní centrální stanice ČOV. Pro stavbu byl vypracován průkaz energetické náročnosti a ten ji zařazuje do klasifikační třídy A-velmi úsporná.

Obecný popis návrhu

Mateřská škola Včelka je jednopodlažní objekt bez podsklepení, řešen jako bezbariérový. Nachází se v Brně, Bystrci mezi nově vybudovanou bytovou zástavbou Kamechy. Jedná se o dřevostavbu ze stěnových a stropních dřevěných panelů. Základy jsou tvořeny základovou ŽB deskou, která je založená na granulátu z pěnového skla. Objekt má atypický půdorys. Střední část objektu je vyvýšená, má tvar šestiúhelníku a v jejím středu se nachází prosklené atrium, po dvou stranách tohoto šestiúhelníku jsou symetricky umístěny další dvě části, které mají přibližně obdélníkový tvar. Před nimi se na jižní straně pozemku nachází dětské hřiště. Na střední části se nachází atypická šestiúhelníková okna a na dalších dvou obdélníkových částech objektu jsou okna různobarevná, kruhová, v různých výškových úrovních a dále běžná okna se sníženým parapetem. Na těchto dvou částech objektu je navržena provětrávaná fasáda z cementovláknitých desek imitujících dřevo. A na střední části je navržená kontaktní fasáda s difuzně otevřeným omítkovým systémem, jedná se o omítku bílé barvy. Na objektu je navržena plochá vegetační střecha. V mateřské škole se nachází dvě oddělení, která jsou řešena symetricky, tvoří je věkově smíšené skupiny dětí mezi 3 - 6 lety, o max. počtu 25 dětí. Celkem je tedy školka navržena pro 50 dětí. Každé oddělení má vlastní umývárnu s WC, šatnu, sklad hraček a lehátek. Místnost dětí je opticky rozdělena nízkou příčkou na část pro pracovnu s jídelnou a část herny s lehárnou (lehátka budou do prostoru umístěny vždy až před poledním spánkem, následně opět sklizeny do skladu lehátek). V každé třídě dětí budou zaměstnány 2 učitelky, pro které je navržena denní místnost s šatnou a koupelna s WC. Stravování bude zajištěno podávacím okénkem z kuchyně. Tato kuchyně je pouze přípravná, jídla se sem budou dovážet z nedaleké základní školy. K tomuto účelu slouží samostatný vedlejší vstup do kuchyně a příjezdová cesta. Také se v této kuchyni budou připravovat snídaně a svačiny, pro skladování těchto potravin je zde sklad. Kuchyni budou obsluhovat 2 - 3 kuchařky, pro které je navržena šatna a koupelna s WC. Ve středu budovy se nachází atrium, které slouží jako komunikační prostor, zastřešené světlíkem.

Pro správu mateřské školy je navržena ředitelna s kuchyňkou a archivem. Na chodbě se nachází WC pro zaměstnance s úklidová místnost. Pro technické zázemí je navržena technická místnost. Dále se v objektu nachází prádelna pro praní lůžkovin. Jelikož je před objektem dětské hřiště, je v objektu i sklad zahradních hraček, sklad zahradního nářadí a zahradní WC s umyvadlem.

Objekt bude oplocen a uzavřen z jižní strany hlavní bránou. Na západním konci pozemku je navrženo parkoviště pro 13 automobilů, odtud vede chodník k hlavní bráně a dále k mateřské škole. Ve stávající okolní zástavbě se na východní straně nachází stará zástavba panelových domů o 12 NP, kdežto na jižní a západní straně je moderní zástavba 4 - 6 podlažních bytových domů. Nová stavba respektuje stávající urbanistické rozmístění objektů a navazujících přístupových komunikací a zpevněných ploch. Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno napojením na nově budovanou komunikaci Javůrecká na komunikaci III.třídy Říčanská. V okolí objektu budou vybudovány chodníky z betonové dlažby napojené na stávající chodník. V okolí stavby budou vysázeny listnaté dřeviny převážně v jižní části. Na místech, kde nebudou zpevněné plochy, bude vyseta tráva. V celé školce je navrženo nucené větrání pomocí dvou vzduchotechnických jednotek, které jsou umístěny v podstropním prostoru nad podhledy místností prádelna a technická místnost. Dále jsou v komunikačním prostoru atria umístěny 3 nástěnné chladící jednotky z důvodu přehřívání v letním období pod prosklenou střechou. Zásobovaní teplem, bude zajištěno z nově vybudované teplovodní přípojky, napojené na nově vybudovaný veřejný teplovod. V celé školce je navrženo podlahové vytápění. Centrální část objektu připomíná svým tvarem plástev, odtud název Včelka.

Pracuji s materiálem CLT

Nosná konstrukce

Údaje o soutěžícím

Simona Svobodová

Název školy

VUT v Brně

Název fakulty

Fakulta stavební

Studijní obor

Pozemní stavby

Ročník studia

2.ročník navazujícího magisterského studia

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací