2.

Rodinný dům u Lipna

Obecné informace o díle

Název návrhu 

Rodinný dům u Lipna

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Rodinný dům se nachází v lese na břehu vodní nádrže Lipno. Pro zachování a respektování autentičnosti místa, byla zvolena dřevostavba. Jednak z důvodu ekologičnosti, ale i z důvodu zachování genia loci. V dnešní době, kdy se s materiály plítvá bez rozmyslu, staví se stále nové stavby a to především z betonu a keramických tvárnic, je dřevo vhodný obnovitelný materiál. Pro bydlení to platí obzvláště, je příjemné a teplé. Proto byl zvolen zcela dřevěný dům. Nosnou konstrukci tvoří CLT panely, tepelnou izolaci tvoří dřevovláknité desky a fasáda je z opalovaných prken. V interéru se také převážně nachází dřevo a to buď v podobě pohledové desky CLT panelu, nebo dřevotřískových desek. Na podlaze a na stropě se nachází prkenná podlaha a prkenný podhled. Člověk je v tomto případě více propojen s přírodou, než-li by byl v betonovém domě. Celý dům doplňují lehké ocelové konstrukce. Pro založení stavby byly použity betonové základové pasy a podezdívka ze ztraceného bednění. Snahou bylo přizpůsobení se jak hmotovým konceptem, tak materiálově, celému prostředí – svahu, stromům, jezeru, lesu, přírodě. Myslím si, že by populace měla směřovat právě k dřevostavbám, rodinný dům je pouze začátek.

Environmentální zhodnocení návrhu stavby

Jelikož se jedná o dřevostavbu z CLT panelů, tak si materiál na konstrukce obstará dodavatel. Stavba je dostatečně zateplena s výsledným Ustěna = 0,133 W/m2K, což je velice dobrý výsledek. Z důvodu upřednostnění výhledu a propojení venkovního života s vnitřním je celá jižní strana prosklena, tudíž se zde nachází velká oblast úniku tepla. Proto je zvolena takováto kvalitní skladba stěny. Energetická náročnost poté vyjde v kategorii C- 0,63, což se blíží ke kategorii B. Celý dům vytápí tepelné čerpadlo vzduch – vzduch. Pro rovnoměrné vyhřátí domu bylo zvoleno podlahové nízkoteplotní topení. Jelikož má dům velkou plochu střechy, tak se zde vyplatilo znovu využít dešťovou vodu. Tak je svedena ze všech střech do akumulační nádrže, kde je přefiltrována a znova odvedena do domu, k využití ke splachování toalet, nebo k použití v pračce. Cílem návrhu bylo co nejméně zasáhnout do terénu, proto ho dům zcela kopíruje. Tím se minimalizovaly zářezy do terénu. Vykopaná zemina kvůli základům se opět využije v dosypání mezi ztraceným bedněním. Dále se jedná o stavbu z CLT panelů s potřebou minimem práce. Všechny tyto aspekty dovolí dům případně bez větších problémů zlikvidovat.

Obecný popis návrhu

Parcela se nachází v idylické krajině jižních Čech u vodní nádrže Lipno. Jedná se o nově řešenou oblast mezi obcemi Frymburk a Lipno nad Vltavou. Místo je silně turisticky vytížené, což se projevilo v návrhu stavby. Investorem je sportovně založená čtyřčlenná rodina, požadavky na stavbu však nebyly svazující a daly architektovi volnost při návrhu rodinného domu. Prostředí navrženého domu je lesnaté a ve svažitém terénu. Parcela je ze severu ohraničena hlavní silnicí a z jihu, s výhledem na Lipno, cyklostezkou. Orientace na světové strany je k umístění stavby ideální. Severní strana je orientována k lesu a jižní až jihozápadní k Lipnu. Při návrhu byly využity prosklené plochy, jak pro prostředí, tak pro romantický výhled na jezero a volnou krajinu. Vzhledem k prostředí je navržen jednopodlažní objekt kopírující terén. Došlo tak k minimalizaci terénních úprav a k citlivému začlenění stavby do okolní krajiny. Hmotové řešení ovlivnilo nejvíce právě prostředí, ve kterém se dům nachází. Ať se jedná o svah, nebo o vzrostlé stromy, na které dům reaguje a snaží se přizpůsobit přírodě, vše do sebe přirozeně zapadá. Všechny tyto aspekty ovlivnily výsledný tvar. Dům je složen celkem z devíti hmot, které klesají, stoupají a ustupují stromům v souladu s rozložením terénu. Dále návrh ovlivnily dva pojmy a to horizontalita / vertikalita. Horizontalitu zde představuje uklidňující jezero, to v návrhu zdůrazňují prosklené stěny, jejichž horní hrana je v jedné linii až na narušující ateliér. Vertikalitu představující stromy a kopec, které se v návrhu promítly různou výškou jednotlivých hmot. Rodinný dům je k jezeru zcela otevřen a to posuvnými okny od podlahy ke stropu. Veškeré otevřené části domu jsou obytné. Naopak funkční část domu je zcela uzavřena.

Pracuji s materiálem CLT

V nosné části konstrukce, ale i v dělící části domu - příčky. Jsou použity panely Tloušťky 124mm a 84mm

Údaje o soutěžícím

Matyáš Vrtiška

Název školy

ČVUT

Název fakulty

FSv

Studijní obor

Architektura a stavitelství

Ročník studia

4. ročník bakalářského studia

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací