5.

Rodinný dům v Jičíně

Obecné informace o díle

Název návrhu 

Rodinný dům v Jičíně

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Tento slogan provází projekt ruku v ruce. Již od začátku jsem přemýšlel, jaký materiál pro stavbu domu zvolit. Dřevo byla ale jasná cesta, kterou se vydat. Množství výhod, které nabízí dřevo, nedokáže nabídnout žádný z konkurentů tohoto materiálu. Cena, obnovitelnost, recyklovatelnost, rychlost, jednoduchost je jen výsek kladných vlastností. Pro mne byly klíčové vlastnosti obnovitelnost a recyklovatelnost, kde zbylé výborné vlastnosti už jen poukazují na otázku: Proč tento dostupný materiál nevyužíváme mnohem více?

Rodinný dům se nachází na malé parcele v Jičíně. V tomto městě je spousta přírodních krajinných prvků a tudíž i mnoho inspirací pro návrh. V okolí se nachází vrch Čeřovka a také čtyři kilometry dlouhá čtyřřadá lipová alej založena Albrechtem z Valdštejna. Tyto krajinné prvky provázejí celý můj návrh. Hlavním cílem bylo propojení interiéru s exteriérem. Lipová alej mi sloužila jako inspirace pro hmotové řešení domu, která je již patrná ze situace domu a dále je orientována na již zmíněný vrch Čeřovka. Snažil jsem se o navázání historické cesty a zároveň propojení s vrchem. Dům má i prodejnu pečiva pro zpříjemnění cesty turistům a hlavně místním obyvatelům. Cesta takto navazuje i na tradici Jičína a to Rumcajse, Manku a Cipíska, kteří se v lesích schovávají.

Návrh interiéru přímo navazuje na tuto myšlenku a propojuje interiér s exteriérem. Na takto malé parcele to bylo velice obtížné. Dům svou otevřenou dispozicí otvírá velice snadnou cestu do exteriéru za malých požadavků na celkovou zastavěnou plochu. Hlavní schodiště lemuje prosklené atrium pro maximální požitek cesty v interiéru nebo exteriéru?

Předešlé odstavce hovořily sebestředně o návrhu domu, ale zatím se nezajímaly tolik o své okolí. Nechávám se inspirovat severskými zeměmi, které by nám měly jít příkladem, ty jenž kráčí po cestě spolu s dřevem. Dům stojí na bývalých pozemcích kasáren, které dříve byly zapotřebí, ale teď nikoliv nebo si to tak alespoň přejeme. Pojďme zastavit tyto zbytečné války, které svádějí boje o nerostné bohatství jiných zemí, aby dokázala jejich země nadále fungovat na fosilních palivech a tudíž být přímo závislá na někom jiném. Moje budova je navržena v nízkoenergetickém standardu využívající dostupné materiály všude kolem nás. Využívající přírodu ve svém okolí. Příkladem je dřevěná konstrukce od firmy Stora Enso využívající panelovou výstavbu a dřevěné CLT panely jakožto obnovitelný zdroj. Dále to je také využívání obnovitelné energie ze Slunce a obnovitelných materiálů pro vytápění domu.

To je ta cesta. Ta cesta, kterou se lidstvo má vydat pro soběstačnost s využitím dřeva žijící v harmonii s přírodou !

Environmentální zhodnocení návrhu stavby

Celý návrh respektuje a je přínosem pro své okolí. Návrh domu je v nízkoenergetickém standardu pro celkové snížení spotřeby energií. Toho docílit mi velice pomohla panelová CLT konstrukce od firmy Stora Enso. Dále také moderní tepelné izolace a promyšlení konstrukčních detailů napomohlo soběstačnosti budovy.

Dům využívá obnovitelné zdroje energie a to solární energii pomocí fotovoltaických panelů, dále peletkový kotel jako využití dostupné biomasy. Přebytky ze solární energie jsou ukládány do baterií pro pozdější využití, nebo je možné tím nabíjet například elektromobil, který by velice prohloubil myšlenku bezemisního stylu bydlení a žití. To je ta cesta, kterou bych se rád vydal. V domě je vytápěno pomocí podlahového topení a tepelných konvektorů. Ohřevu vody napomáhá rychle se rozvíjející technologie rekuperace vody, která však není rentabilní, ale funguje a napomáhá životnímu prostředí, tak proč neinvestovat do vlastního zdraví.

Dům využívá dešťovou vodu pro splachování, 1 cyklus praní a zalévání zahrady. Ing. arch. akad. arch. Aleš Brotánek řekl: „Jednou se nám naše děti budou smát, že to jsou ti, co splachovali pitnou vodou!“ Odpadní vody jsou odvedeny pomocí kanalizace do čističky odpadních vod v Jičíně.

Pro maximální úsporu energie je v domě ještě navržena rekuperace tepla pro pohodlné větrání domu spolu s úsporou energie cca 80 %. Dům se v létě dá celý otevřít do exteriéru a maximálně ho tak s ním propojit. Dá se celý dům i příčně provětrat, dosáhne se tak velice efektivního a rychlého provětrání za cenu však zvýšení energetické náročnosti.

Likvidace objektu je nenáročná a CLT panely se dají i nadále použít. Na stavbě nepoužívám těžko recyklovatelné materiály, které by zatěžovaly životní prostředí jak při likvidaci, tak při jejich výrobě.

Obecný popis návrhu

Rodinný dům je navržen v lokalitě bývalých kasáren v Jičíně, kde došlo k demolici většiny vojenských objektů. Dále se v okolí nachází dva významné krajinné prvky. Vrch Čeřovka a čtyři kilometry dlouhá čtyřřadá lipová alej, založena Albrechtem z Valdštejna. Při návrhu vycházíme z urbanistické studie. Pozemek mám orientován do veřejného prostranství, kde je bytová zástavba. Stávající zástavba je tvořena silnou, optimálně fungující genius loci (malo)městské subcentrální lokality, vykazující komplexní strukturu soukromých, poloveřejných a veřejných funkcí a prostorů: ta je založena na příhodné kombinaci různých druhů objektů individuálního bydlení (rodinných domů). Do rodinného domu umisťuji obchodní jednotku orientovanou do veřejného prostoru.

Při návrhu hmoty rodinného domu jsem vycházel z jednoduchosti návrhu díky velice malé (440 m2) a jednoduché parcele. Dále jsem se inspiroval čtyřřadou lipovou alejí. Orientace domu nebrání ve výhledu na vrch Čeřovka a také obchodní jednotka směřuje do ulice k veřejnému prostranství.

Hlavní hmota domu je umístěna uprostřed pozemku, skrze kterou propojuji západní a východní zahradu. Již ze situace je patrná inspirace lipovou alejí. Jako obchodní jednotku jsem zvolil pekárnu, která jednak vypovídá o charakteru Jičína, ale dále doplňuje zástavbu o nepostradatelnou součást. Podél východní strany pozemku je druhá hmota, ve které je umístěna (garáž, sklad, pergola) inspirovaná hlavním hmotou.

Zastavěná plocha objektu je 109,5 m2. Objekt je třípodlažní, kde třetí podlaží je ustoupené a hmotu pouze dotváří stínící konzola. Celý objekt je podsklepen. První podlaží objektu kopíruje převýšení pozemku, které je 80 cm na hmotě objektu. V dispozici je 50 cm schod, který umožňuje vstup do pekárny a zároveň z obytné místnosti propojující zahrady přímo na terén. Tohoto výškového rozdílu dále využívám ve druhém podlaží v obývacím pokoji, kde se výškový rozdíl

projeví větší světlou výškou. Dispozici jsem tvořil jako otevřenou s velkým důrazem na propojenost s exteriérem. Otevřená dispozice proto, protože šetří plochu a hodí se tak k charakteru malého pozemku.

Hned při vstupu do domu se nám otevře prostorné zádveří s halou, kde je schodiště obtočené okolo proskleného atria. Tímto majestátním vstupem narážím na pocity, kde z malého objektu z exteriéru vstoupím do prostorné haly.

Z ní je přístupná klidová obytná místnost propojující západní a východní zahradu, která slouží a zároveň funguje jako propojovací místnost exteriéru a interiéru. Pekárna je přístupna z domu pro majitele, kteří tam zároveň pracují. Pro veřejnost je přístupna z ulice. Dále se v tomto podlaží nachází šatna, WC a sklad pro pekárnu.

Po schodišti, které tvoří významný interiérový prvek obklopující prosklené atrium se dostaneme do otevřeného prostoru, kde je obývací pokoj, kuchyň a klidový koutek s orientací na jih. Tento prostor je propojen s exteriérem pomocí přímého exteriérového schodiště začleněného do hmoty objektu. Dále se v podlaží nachází ložnice s orientací na sever, kterou od prostoru odděluje šatna a výškový rozdíl v podlaží. Hygienické místnosti se v tomto podlaží nachází dvě. Jedna pro ložnici a druhá pro obývací pokoj.

Třetí podlaží je vyčleněné pro děti. Pokoje jsou orientovány na jih, kde ustoupeným podlažím vznikla terasa. Na podlaží je dále aktivní místnost, která je proměnná v čase a reaguje tak na potřeby rodiny (dětský pokoj, posilovna, rekreace, relaxace) s orientací na sever a přístupem na terasu. Dále se na podlaží nachází hygienická místnost a sklad.

V podzemním podlaží je technická místnost, sklad pro pekárnu a sklad pro samotný dům.

Nosnou konstrukci domu tvoří dřevěné CLT panely od firmy Stora Enso. Zvolil jsem tento systém z důvodu panelové prefabrikované montáže. Celý dům je inspirován zeměmi Dánsko a Holandsko, kde je pro tyto země panelová výstavba charakteristická. Dále je tento systém velice nosný a nosná konstrukce stěny má tl. pouhých 80 mm, což velice ušetří zastavěnou plochu. Tento systém má jak svislé, tak vodorovné konstrukce. Hrubá stavba domu proběhne během pár dní.

Zdrojem tepla v objektu je peletkový kotel. Vytápění je pomocí kombinace podlahového vytápění spolu s konvektory. Větrání je zajištěno pomocí vzduchotechniky s rekuperací tepla. Celý dům je navržen v nízkoenergetickém standardu.

Pracuji s materiálem CLT

stropy, stěny, střecha

Pracuji s materiálem OSB

podlaha, stínění

Údaje o soutěžícím

Josef Konečný

Název školy

České vysoké učení technické v Praze

Název fakulty

Fakulta stavební

Studijní obor

Architektura a stavitelství

Ročník studia

1., magisterský

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací