21.

Stavba s vůní dřeva

Obecné informace o díle

Název návrhu 

Stavba s vůní dřeva

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Náš návrh rodinného domu jsme koncipovali v první řadě s ohledem na uživatele, kteří měli poměrně jasnou představu o náplni domu. Místo na okraji vesnice disponuje působivými výhledy ven do krajiny, ve které jsou zasazeny vzrostlé stromy. Volba konstrukčního systému jako dřevostavby tedy byla poměrně jasná. Chceme využít snadno dostupný místní materiál, který roste téměř přímo před námi. Použitím tohoto materiálu posilujeme vztah k místu. Pro nás je tedy dřevo cesta.

Environmentální zhodnocení návrhu stavby

Koncept rodinného domu je v další řadě také založen na hospodárném využití energií.

První faktor návrhu byla orientace domu, která je zvolena jako severojižní. Místnosti orientované severním směrem jsou ty, u kterých nejsou nezbytné nebo dokonce nežádoucí tepelné zisky. Naopak místnosti orientované jižním směrem je vhodná vyšší míra osvětlení i tepelných zisků.

Proti přehřívání je budova architektonickým řešením ochráněna okny zapuštěnými hlouběji do fasády. Před největší prosklenou plochu je také umístěna pergola, která má funkci stínění sloužící také jako treláž pro pnoucí rostliny.

Při návrhu projektu rodinného domu je důraz kladen především na použití místních, popřípadě snadno dostupných materálů, které jsou šetrné k přírodě. Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými I profily z pásnic z borovice, vyskytující se v oblasti a vyznačující se vysokou odolností, a OSB desek, které tvoří stojnu. Krov tvoří hranoly rovněž z borovice. Tepelná izolace je tvořena minerální vatou. Fasáda je tvořena rovněž materiálem, jehož základem je dřevní materiál a to cementotřískové desky.

technologické řešení

Technologická koncepce spočívá v návrhu domu, který je co nejvíce soběstačný co se týče připojení na rozvodné sítě. K dispozici je pouze připojení na obecní vodovod a elektrickou rozvodnou síť.

Pitná voda je k dispozici díky připojení na obecní vodovod. Šedá voda (tedy odpadní voda z umyvadel, dřezu, van a sprchy) spolu s dešťovou vodou je akumulována v nádrži a poté vedena do domu, kde je filtrem přečišťována a použita na splachování záchodů a zalévání zahrady. Geologický průzkum podle hloubky podzemní vody by ukázal možnost umístění studny, která by mohla také zachycovat vodu pro zalévání zahrady, případně splachování záchodů. Dešťová voda je sbírána do sudu nebo ze studny (podle geologického průzkumu) pro zalévání zahrady. Kanalizace je zde rozdělena na odpadní vodu z umyvadel, dřezu, sprchy a van, která je opětovně používána jako šedá voda; a odpadní vodu ze záchodů, pračky a myčky, která je vedena do domácí čističky AQUATEC AT6. Ta umožňuje bez dodatečného zařízení a přídavného filtru vsakování do země, v našem případě vytvoření jezírka a následné vypouštění do Vrcovského potoka

Elektrická energie bude získávána primárně z fotovoltaických panelů. V případě nedostatku energie, je využito elektrické přípojky. Elektrická energie slouží pro vytápění a ohřev teplé vody, který je díky hygienické akumulační nádrži v reálném čase, což znamená, že se okamžitě spotřebovává. Uložení přebytečné energie je zajištěno pomocí solárního gelového akumulátoru a použití ve dnech, kdy je energie méně.

Primárně je vytápění zajišťováno teplovodním podlahovým topením. Zdrojem energie je uvažováno teplené čerpadlo čerpající energii ze země, systém země-voda. Na přání je možno uvažovat zdroj tepla je vytápění krbovou vložkou pomocí pelet.

Větrání je zajišťováno systémem vzduchotechniky s rekuperací, tedy zpětným získáváním tepla, nebo/a pomocí přirozeného proudění vzduchu.

likvidace konstrukce

Případná likvidace dřevostavby je šetrná k životnímu prostředí. Panelový systém umožňuje snadné rozebrání. Některé prvky (např. dřevěné I profily) lze využít pro další stavby, jiné (např. OSB desky) jako druhotnou surovinu k výrobě nábytku, při realizaci staveb...

Obecný popis návrhu

Rodiný dům je orientován obytnými místnostmi na jih. Tato orientace poskytuje dostatek osvětlení, atraktivní výhledy a navíc vhodnou orientaci fotovoltaických panelů na jižní straně střechy domu. Dům má sedlovou střechu, která vychází z tvarosloví okolních budov, a která také slouží pro umístění fotovoltaických panelů. Hmotově se jedná o pravoúhlý průnik dvou jednoduchých hmot; jedna slouží jako hlavní obytná část, druhá jako přístřeší pro auta a pro pergolu. V rodinném domě se obslužná část (toalety, koupelny, šatny, technická místnost, zádveří) nachází v severní části půdorysu. Dům poskytuje intenzivní kontakt s přírodou. Je otevřen do zahrady, na kterou poskytuje krásné výhledy, včetně jezírka, ovocného sadu, stromořadí stromů. Na severozápadní části pozemku je zachován stávající strom. Na pozemku je umístěn na západě zahradní domek, který slouží pro skladování zahradního nábytku a nářadí.

konstrukční řešení

Navržený dům je dřevostavbou, snaží se tedy co nejvíce využívat dostupného přírodního materiálu. Ve skladbě je 200 mm tlustá vrstva minerální vaty, která prostory v zimě chrání před tepelnými ztrátami a v létě naopak před tepelnými zisky. Fasáda je tvořena cementotřískovými CETRIS deskami, které jsou odolným a zároveň také šetrným materiálem k životnímu prostředí.

Okna jsou složena z trojskla, které má větší schopnost izolace, omezuje průchod tepla dovnitř. Skla jsou opatřena neviditelným tepelně izolačním povlakem SGG Planitherm ® XN. Střešní krytina je v jižní straně tvořena fotovoltaickými střešní tašky značky Tesla s integrovanou napájecí baterií, která sbírá energii během dne a uchovává pro potřeby domácnosti. Přístřešek pro auta a venkovní pergola jsou navrženy ze dřeva.

zastavěná plocha: 161,75 m

užitná plocha: 147 m2

Pracuji s materiálem OSB

obvodová stěna

Údaje o soutěžícím

Anna Seimlová
Adéla Chmelová
Maroš Galáž

Název školy

České vysoké učení technické

Název fakulty

Fakulta architektury

Studijní obor

Architektura a urbanismus

Ročník studia

5. (Anna Seimlová, Adéla Chmelová), 3. (Maroš Galáž)

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací