Harmonogram

Zahájení soutěže:  7. února 2022 (od 8:00)

Bonus pro první soutěžící: do 31. května 2022

Odevzdání soutěžních děl:  do 7. července 2022

Hodnocení odborné poroty: červenec – srpen 2022

Hlasování veřejnosti: 26. červenec – 26. srpen 2022

Seminář pro účastníky soutěže a slavnostní vyhlášení vítězů:  15. září 2022

 

 

 

O soutěži

Stavby s vůní dřeva je největší studentská soutěž zaměřená na dřevěné stavění v Čechách i na Slovensku. V roce 2022 vyhlašuje Nadace dřevo pro život již 10. ročník této soutěže.

Chcete se přihlásit? Vyhněte se zbytečným chybám! Přečtěte si důkladně soutěžní podmínky.

Záměrně nesvazujeme soutěžící konkrétním zadáním. Stojíme o to, aby studenti ukázali, jak variabilním materiálem podle nich dřevo ve stavebnictví je. Všechny soutěžní návrhy dělíme na dvě kategorie, a to Dřevěné stavby – malé (do 500 m3 obestavěného prostoru)a Dřevěné stavby – velké (nad 500 m3 obestavěného prostoru).

Do soutěže je možné přihlásit nejen stavby domů, ale i rozhledny, lávky a další dřevěné konstrukce.

Soutěžní díla hodnotí jak odborná porota, která se skládá z významných architektů, stavařů i investorů, tak široká veřejnost v rámci on-line hlasování.

Všichni účastníci získají zajímavé zkušenosti už jen tím, že se budou soutěže účastnit. Šest vítězů si pak mezi sebe rozdělí finanční a věcné odměny.

Téměř pravidlem se v naší soutěži již stalo, že soutěžící získají díky své účasti vysněná a prestižní pracovní místa.

 

Soutěžní podmínky

Soutěžní podmínky pro hlasující veřejnost

Ve studentské soutěži Stavby s vůní dřeva 2022 může široká veřejnost HLASOVAT pro studentské soutěžní návrhy za těchto podmínek:

 • Hlasování probíhá on-line na stránkách www.StavbySVuniDreva.cz v období od 26. července (08:00) do 26. srpna (20:00) 2022.

 • Hlasuje se ve dvou soutěžních kategoriích, a to Dřevěné stavby – malé  a Dřevěné stavby – velké.

 • Každý hlasující může v každé kategorii poslat právě 1 hlas.

 • Hlasovat je možné pouze s potvrzenou e-mailovou adresou. Registrace adresy probíhá automaticky přes formulář, který se zobrazí na stránkách hlasování. Po vyplnění kontaktních údajů přijde na zadanou adresu e-mail s odkazem, na který je nutné kliknout. Tím bude e-mailová adresa ověřena a její majitel může následně hlasovat.

 

Každý hlasující se může navíc ZAPOJIT DO SOUTĚŽE o cenu pro hlasující. Vítězný hlasující získá jako cenu pobyt v korunách stromů v Treehouse Ještěd.

 

 • Výherce bude vylosován následující týden po ukončení hlasování, tedy do 2. září 2022. Výherce bude vyrozuměn e-mailem a 15. září budou uvedeni na facebookové stránce www.facebook.com/StavbySVuniDreva.

 • V případě, že výherce nebude do týdne reagovat na výzvy k převzetí ceny, tato cena propadne ve prospěch náhradní vylosované osoby.

 • Výherce získá také vstup na slavnostní vyhlášení soutěže Stavby s vůní dřeva 2022, které se koná 15. 9. 2022 v Praze.

 • V případě, že se vítěz nedostaví, bude výhra předána jinou formou po předchozí e-mailové domluvě.  

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezapočítat hlasy, které byly jakýmkoli způsobem manipulovány.

 • V případě, že vyhraje nezletilá osoba, je nutné dodat souhlas s převzetím ceny od zákonného zástupce.

Hlasující bere hlasováním v soutěži Stavby s vůní dřeva 2022 na vědomí Informace o zpracování osobních údajů pro hlasující – k přečtení ZDE.

Osobní údaje hlasujících jsou zpracovávány za účelem vedení evidence hlasujících v soutěži Stavby s vůní dřeva a zamezení duplicitního hlasování. Poskytnutí vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro vedení evidence hlasujících a zamezení duplicitního hlasování v soutěži a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné v soutěži hlasovat.

 

Vyhlašovatelem soutěže je:
Nadace dřevo pro život
U Uranie 18, 170 00 Praha 7 - Holešovice
www.DrevoProZivot.cz

Kontakt: registrace@drevoprozivot.cz

 

 

Odborná porota

DOC. ING. ROMAN FOJTÍK, PH.D.

Fakulta lesnická a dřevařská
Vedoucí katedry Zpracování dřeva a biomateriálů
Více info

ING. ARCH. PAVEL HORÁK

Domesi/Prodesi
jednatel
Více info

ING. ARCH. JAKUB MAREŠ

Ateliér k světu
jednatel
Více info

ING. ARCH. BOHUSLAV ŠENKÝŘ

ŠENKÝŘ Architekti
jednatel
Více info

ING. IRENA TRUHLÁŘOVÁ

ARCHCON atelier
vedoucí sekce architektura
Více info

ING. ARCH. TOMÁŠ VESELÝ

Magistrát hl.m. Prahy
zástupce ředitele pro sekci rozhodování o území
Více info

ING. PAVLA PANÁČKOVÁ

Nadace dřevo pro život
vedoucí projektu Stavby s vůní dřeva
Více info

Co můžete vyhrát?

Studenti přihlášení do naší soutěže získají:

 • Certifikát o účasti v soutěži Stavby s vůní dřeva 2022.

 • Pozvánku na slavnostní vyhlášení vítězů, které bude spojené s rautem se zástupci významných dřevozpracujících podniků.

 

Cena odborné poroty

V obou kategoriích uděluje odborná porota první místo, vítěz každé kategorie obdrží:

 • 50 000 Kč, finanční ocenění pro vítěze odborné poroty věnovaly Lesy České republiky, s.p,

 • diplom Nadace dřevo pro život,

 • dvoudenní stáž ve „Vzdělávacím středisku pro zpracovatelský průmysl" VOŠ a SPŠ Volyně, díky které si vítěz nebo vítězka vyzkouší, jak se pracuje s nejmodernějšími CNC technologiemi na zpracování dřeva,

 • dvoudenní exkurzi do výrobních závodů Stora Enso v České republice a v Rakousku s návštěvou realizovaných CLT projektů,

 • dvoudenní komentovanou prohlídku výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava,

 • roční předplatné časopisu Stavebnictví,

 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího,

 • nominaci svého soutěžního díla do soutěže Dřevěná stavba roku 2023.

 

Cena veřejnosti

 • finanční odměnu ve výši 10 000 Kč,

 • diplom Nadace dřevo pro život,

 • dvoudenní stáž ve „Vzdělávacím středisku pro zpracovatelský průmysl" VOŠ a SPŠ Volyně, díky které si vítěz nebo vítězka vyzkouší, jak se pracuje s nejmodernějšími CNC technologiemi na zpracování dřeva,

 • dvoudenní komentovanou prohlídku výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava,

 • roční předplatné časopisu Stavebnictví,

 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího,

 • nominaci soutěžního díla do soutěže Dřevěná stavba roku 2023.

 

Cena STORA ENSO ČR       stora enso pro male logo m

Společnost STORA ENSO ČR ocení jedno soutěžní dílo dle svého výběru. Do jejího výběru budou zařazeni soutěžící, kteří ve svém díle použijí materiály CLT a LVL. Vítěz ceny STORA ENSO ČR obdrží:

 • diplom Nadace dřevo pro život,

 • dvoudenní exkurzi do výrobních závodů Stora Enso v České republice a v Rakousku s návštěvou realizovaných CLT projektů,

 • dvoudenní stáž ve „Vzdělávacím středisku pro zpracovatelský průmysl" VOŠ a SPŠ Volyně, díky které si vítěz nebo vítězka vyzkouší, jak se pracuje s nejmodernějšími CNC technologiemi na zpracování dřeva,

 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího,

 • nominaci svého soutěžního díla do soutěže Dřevěná stavba roku 2023.

 

Cena Kronospan        2

Společnost Kronospan CR spol. s r.o. ocení jedno soutěžní dílo dle svého výběru. Do jejího výběru budou zařazeni soutěžící, kteří ve svém díle použijí materiál OSB. Vítěz ceny Kronospan obdrží:

 • diplom Nadace dřevo pro život,

 • dvoudenní komentovanou prohlídku výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava,

 • dvoudenní stáž ve „Vzdělávacím středisku pro zpracovatelský průmysl" VOŠ a SPŠ Volyně, díky které si vítěz nebo vítězka vyzkouší, jak se pracuje s nejmodernějšími CNC technologiemi na zpracování dřeva,

 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího,

 • nominaci svého soutěžního díla do soutěže Dřevěná stavba roku 2023.

 

Informace o materiálech a podklady k navrhování naleznete na:

- CLT materiál

- LVL materiál

- OSB materiál

 

Zvláštního ocenění

V rámci obou kategorií může Nadace dřevo pro život udělit zvláštní ocenění. Důvodem pro udělení ocenění může být výjimečné technické nebo vizuální zpracování díla, inovativní řešení, netradiční pojetí běžných staveb aj. Vítěz zvláštního ocenění obdrží:

 • diplom Nadace dřevo pro život,
 • dvoudenní stáž ve „Vzdělávacím středisku pro zpracovatelský průmysl" VOŠ a SPŠ Volyně, díky které si vítěz nebo vítězka vyzkouší, jak se pracuje s nejmodernějšími CNC technologiemi na zpracování dřeva,
 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího,
 • dřevěný předmět jako překvapení.

 

Cena pro hlasující

Hlasující, který bude hlasovat v obou soutěžních kategoriích, se zařadí do losování o pobyt v korunách stromů v Treehouse Ještěd. Výherce bude zároveň pozván na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Stavby s vůní dřeva 2022.

Pobyt v korunách stromů

Výherce získá poukaz pro dvě osoby na jednu noc v dřevěném domku Treehouse umístěném v koruně stromu s výhledem na Ještěd. Ubytování ve větvích stromů v náruči přírody, přesto v absolutním komfortu. Naprosto unikátní zážitek vás přivede do jiného světa a zregeneruje vaše tělo i mysl.

banner Treehouse

Joomla SEF URLs by Artio

2022 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací