O soutěži

Stavby s vůní dřeva je největší studentská soutěž zaměřená na dřevěné stavění v Čechách i na Slovensku. V roce 2023 vyhlašuje Nadace dřevo pro život již 11. ročník této soutěže.

Chcete se přihlásit? Vyhněte se zbytečným chybám! Přečtěte si důkladně soutěžní podmínky.

Záměrně nesvazujeme soutěžící konkrétním zadáním. Stojíme o to, aby studenti ukázali, jak variabilním materiálem podle nich dřevo ve stavebnictví je. Všechny soutěžní návrhy dělíme na dvě kategorie, a to Dřevěné stavby – malé (do 500 m3 obestavěného prostoru)a Dřevěné stavby – velké (nad 500 m3 obestavěného prostoru).

Do soutěže je možné přihlásit nejen stavby domů, ale i rozhledny, lávky a další dřevěné konstrukce.

Soutěžní díla hodnotí jak odborná porota, která se skládá z významných architektů, stavařů i investorů, tak široká veřejnost v rámci on-line hlasování.

Všichni účastníci získají zajímavé zkušenosti už jen tím, že se budou soutěže účastnit. Sedm vítězů si pak mezi sebe rozdělí finanční a věcné odměny v hodnotě 220 000 Kč.

Téměř pravidlem se v naší soutěži již stalo, že soutěžící získají díky své účasti vysněná a prestižní pracovní místa.

 

Soutěžní podmínky

Soutěžní podmínky pro hlasující veřejnost

Ve studentské soutěži Stavby s vůní dřeva 2023 může široká veřejnost HLASOVAT pro studentské soutěžní návrhy za těchto podmínek:

 • Hlasování probíhá on-line na stránkách www.StavbySVuniDreva.cz v období od 25. července (08:00) do 25. srpna (20:00) 2023.

 • Hlasuje se ve dvou soutěžních kategoriích, a to Dřevěné stavby – malé  a Dřevěné stavby – velké.

 • Každý hlasující může v každé kategorii poslat právě 1 hlas.

 • Hlasovat je možné pouze s potvrzenou e-mailovou adresou. Registrace adresy probíhá automaticky přes formulář, který se zobrazí na stránkách hlasování. Po vyplnění kontaktních údajů přijde na zadanou adresu e-mail s odkazem, na který je nutné kliknout. Tím bude e-mailová adresa ověřena a její majitel může následně hlasovat.

 

Každý hlasující se může navíc ZAPOJIT DO SOUTĚŽE o cenu pro hlasující. Vítězný hlasující získá jako cenu parádní glamping v dřevěném tiny house Veranda nedaleko Prahy.

 

 • Výherce bude vylosován následující týden po ukončení hlasování, tedy do 3. září 2023. Výherce bude vyrozuměn e-mailem a 21. září budou uvedeni na facebookové stránce www.facebook.com/StavbySVuniDreva.

 • V případě, že výherce nebude do týdne reagovat na výzvy k převzetí ceny, tato cena propadne ve prospěch náhradní vylosované osoby.

 • Výherce získá také vstup na slavnostní vyhlášení soutěže Stavby s vůní dřeva 2023, které se koná 21. 9. 2023 v Praze.

 • V případě, že se vítěz nedostaví, bude výhra předána jinou formou po předchozí e-mailové domluvě.  

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezapočítat hlasy, které byly jakýmkoli způsobem manipulovány.

 • V případě, že vyhraje nezletilá osoba, je nutné dodat souhlas s převzetím ceny od zákonného zástupce.

Hlasující bere hlasováním v soutěži Stavby s vůní dřeva 2023 na vědomí Informace o zpracování osobních údajů pro hlasující – k přečtení ZDE.

Osobní údaje hlasujících jsou zpracovávány za účelem vedení evidence hlasujících v soutěži Stavby s vůní dřeva a zamezení duplicitního hlasování. Poskytnutí vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro vedení evidence hlasujících a zamezení duplicitního hlasování v soutěži a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné v soutěži hlasovat.

 

Vyhlašovatelem soutěže je:
Nadace dřevo pro život
U Uranie 18, 170 00 Praha 7 - Holešovice
www.DrevoProZivot.cz

Kontakt: registrace@drevoprozivot.cz

 

 

Odborná porota

DOC. ING. ROMAN FOJTÍK, PH.D.

Fakulta lesnická a dřevařská
Vedoucí katedry Zpracování dřeva a biomateriálů
Více info

ING. ARCH. PAVEL HORÁK

Domesi/Prodesi
jednatel
Více info

ING. LUKÁŠ KRBEC

A2 Timber s.r.o.
jednatel
Více info

ING. ARCH. JAKUB MAREŠ

Ateliér k světu
jednatel
Více info

ING. ARCH. BOHUSLAV ŠENKÝŘ

ŠENKÝŘ Architekti
jednatel
Více info

ING. IRENA TRUHLÁŘOVÁ

ARCHCON atelier
vedoucí sekce architektura
Více info

ING. ARCH. TOMÁŠ VESELÝ

Magistrát hl.m. Prahy
zástupce ředitele pro sekci rozhodování o území
Více info

ING. PAVLA PANÁČKOVÁ

Nadace dřevo pro život
vedoucí projektu Stavby s vůní dřeva
Více info

Co můžete vyhrát?

Cena pro hlasující

Hlasující, který bude hlasovat v obou soutěžních kategoriích, se zařadí do losování o skvělé ceny ze dřeva. Hlasující, kterého vylosujeme, vyhraje parádní glamping v tiny house Veranda nedaleko Prahy. Výherce bude zároveň pozván na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Stavby s vůní dřeva 2023.

Tiny house Veranda

Výherce získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci v dřevěném tiny house Veranda umístěném uprostřed přírody s dechberoucím výhledem. Ubytování na 12 m2 nedaleko řeky Sázavy je unikátním místem k odpočinku a příjemné relaxaci.

SsVD 2023 baner 851x315 cena2

 


Studenti přihlášení do naší soutěže získají:

 • Informaci o pořadí v rámci hlasování veřejnosti (odborná porota nebude určovat pořadí děl),

 • Pozvánku na slavnostní vyhlášení vítězů, které bude spojené s rautem se zástupci významných dřevozpracujících podniků.

 

Odměna za včasné přihlášení

Ti, co své dílo přihlásí do 31. 5. 2023 od nás získají dřevěný zápisník z dílny Wood Style jako dárek.

 

Cena odborné poroty

V obou kategoriích uděluje odborná porota první místo, vítěz každé kategorie obdrží:

 • 50 000 Kč, finanční ocenění pro vítěze odborné poroty věnovaly Lesy České republiky, s.p,

 • diplom Nadace dřevo pro život,

 • dvoudenní stáž ve „Vzdělávacím středisku pro zpracovatelský průmysl" VOŠ a SPŠ Volyně, díky které si vítěz nebo vítězka vyzkouší, jak se pracuje s nejmodernějšími CNC technologiemi na zpracování dřeva,

 • dvoudenní exkurzi ve výrobním závodě Stora Enso, spojenou s prohlídkou výroby CLT panelů a vybraných staveb,

 • dvoudenní komentovanou prohlídku výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava,

 • roční předplatné odborného časopisu,

 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího,

 • nominaci svého soutěžního díla do soutěže Dřevěná stavba roku 2024.

 

Cena veřejnosti

 • finanční odměnu ve výši 10 000 Kč,

 • diplom Nadace dřevo pro život,

 • dvoudenní stáž ve „Vzdělávacím středisku pro zpracovatelský průmysl" VOŠ a SPŠ Volyně, díky které si vítěz nebo vítězka vyzkouší, jak se pracuje s nejmodernějšími CNC technologiemi na zpracování dřeva,

 • dvoudenní komentovanou prohlídku výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava,

 • roční předplatné odborného časopisu,

 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího,

 • nominaci soutěžního díla do soutěže Dřevěná stavba roku 2024.

 

Cena STORA ENSO ČR       stora enso pro male logo m

Společnost STORA ENSO ČR ocení jedno soutěžní dílo dle svého výběru. Do jejího výběru budou zařazeni soutěžící, kteří ve svém díle použijí materiály CLT a LVL. Vítěz ceny STORA ENSO ČR obdrží:

 • diplom Nadace dřevo pro život,

 • dvoudenní exkurzi ve výrobním závodě Stora Enso, spojenou s prohlídkou výroby CLT panelů a vybraných staveb,

 • dvoudenní stáž ve „Vzdělávacím středisku pro zpracovatelský průmysl" VOŠ a SPŠ Volyně, díky které si vítěz nebo vítězka vyzkouší, jak se pracuje s nejmodernějšími CNC technologiemi na zpracování dřeva,

 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího,

 • nominaci svého soutěžního díla do soutěže Dřevěná stavba roku 2024.

 

Cena Kronospan        2

Společnost Kronospan CR spol. s r.o. ocení jedno soutěžní dílo dle svého výběru. Do jejího výběru budou zařazeni soutěžící, kteří ve svém díle použijí materiál OSB. Vítěz ceny Kronospan obdrží:

 • diplom Nadace dřevo pro život,

 • dvoudenní komentovanou prohlídku výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava,

 • dvoudenní stáž ve „Vzdělávacím středisku pro zpracovatelský průmysl" VOŠ a SPŠ Volyně, díky které si vítěz nebo vítězka vyzkouší, jak se pracuje s nejmodernějšími CNC technologiemi na zpracování dřeva,

 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího,

 • nominaci svého soutěžního díla do soutěže Dřevěná stavba roku 2024.

 

Informace o materiálech a podklady k navrhování vám rádi v případě zájmu zašleme e-mailem. Obecné informace naleznete na:

- CLT materiál

- LVL materiál

- OSB materiál

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu         mpo

 • diplom Nadace dřevo pro život,

 • jasanové  hodiny od firmy Ze Dřeva,

 • dvoudenní stáž ve „Vzdělávacím středisku pro zpracovatelský průmysl" VOŠ a SPŠ Volyně, díky které si vítěz nebo vítězka vyzkouší, jak se pracuje s nejmodernějšími CNC technologiemi na zpracování dřeva,
 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího,

 • nominaci svého soutěžního díla do soutěže Dřevěná stavba roku 2024.

 

 

Zvláštního ocenění

V rámci obou kategorií může Nadace dřevo pro život udělit zvláštní ocenění. Důvodem pro udělení ocenění může být výjimečné technické nebo vizuální zpracování díla, inovativní řešení, netradiční pojetí běžných staveb aj. Vítěz zvláštního ocenění obdrží:

 • diplom Nadace dřevo pro život,

 • dvoudenní stáž ve „Vzdělávacím středisku pro zpracovatelský průmysl" VOŠ a SPŠ Volyně, díky které si vítěz nebo vítězka vyzkouší, jak se pracuje s nejmodernějšími CNC technologiemi na zpracování dřeva,

 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život – u díla bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího,

 • dřevěný předmět jako překvapení.

 

 

 

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací