Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

15.

Dřevostavba turistické útulny s téměř nulovou potřebou energie - Píšťalka

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název díla 

Dřevostavba turistické útulny s téměř nulovou potřebou energie - Píšťalka

Cílový zákazník

Stavba pro rekreaci

Architektonický popis

Objekt turistické útulny s užitnou plochou 144 m2 je řešen jako nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím, ke kterému je ze severní strany přihrnuta zemina (ochrana proti severním větrům). Střecha je navržena plochá – vegetační s výraznými přesahy okrajů, které výrazně zvyšují odolnost a životnost stavby a slouží jako stínící prvky. Ze severní strany plynule navazuje na stávající zatravněný terén. Jižní stěna objektu je oproti severní otočena o 12° k přímému jihu z důvodu vyššího zisku energie ze slunečního záření. Celý objekt je vytápěn a tvoří tak kompaktní architektonický celek, ke kterému je z jižní strany připojena venkovní dřevěná terasa. Konstrukční systém je navržen z I-nosníků na bázi dřeva s maximální vzdáleností 625 mm. Dům i doplňkové stavby jsou s povrchy dřevěného obkladu z modřínových prken, kromě fasády kruhové části, kde je povrch tvořen vegetačními panely. Hmotové řešení přízemní budovy s plochou střechou je v harmonickém souladu s charakterem okolní krajiny. Půdorys objektu turistické útulny je v nepravidelném tvaru, složením kruhové části (veřejný prostor) a části nepravidelného obdélníku (soukromý prostor pro ubytované).

Účel stavby

Turistická útulna je objekt pro rekreační bydlení v přírodě v blízkosti turistického a cykloturistické využití v CHKO Šumava. Kruhová část objektu slouží především jako společenská místnost s jídelnou a vlastním hygienickým zařízením (sprchový kout a WC) a část nepravidelného obdélníku jako ubytovna s vlastním hygienickým zařízením pro 8 osob. V návrhu dispozičního řešení turistické útulny byla snaha o vytvoření tepelného zónování dispozice.

Technický popis

Objekt je navržen jako dřevostavba se severní opěrnou ŽB stěnou, která je ve styku se zeminou. Stěny byly navrženy jako difúzně otevřené. Založení objektu je navrženo pomocí základové ŽB tl. 250 mm z betonu C20/25, pod kterou bude jako podklad štěrk z pěnového skla Geocell v tloušťce 500 mm. Nosnou obvodovou konstrukci domu tvoří úsporné „I“ nosníky na bázi dřeva Steico-Wall a' 625 mm, mezi kterými je foukaná dřevovláknitá Steico-Zell tl. 300 mm. Celou skladbu obvodové stěny uzavírají panely pro vegetační souvrství (v kruhové části) či obklad z modřínových prken, který je připevněn na dřevěných latích. Severní stěna ve styku se zeminou je navržena z železobetonu, který je z vnější strany opláštěný XPS styro SD plus tl. 280 mm. Vnitřní stěny jsou navrženy z dřevěných KVH hranolů 140 x 60, 100 x 50 mm ve vzdálenosti 625 mm, mezi kterými je zvuková izolace Steico Canaflex. Stropní konstrukce je tvořena úspornými „I“ nosníky na bázi dřeva Steico-Joist SJ 60 a u větších rozponů Steico-LVL R 75 výšky 360 mm ve vzdálenosti 500 mm, mezi kterými je dřevovláknitá izolace Steico-Zell tl. 360 mm. Vnitřní povrch stěn a stropů tvoří jílové omítky tl. 50 mm na laťovém roštu.

Realizační skupina

Architekt projektu

Ing. Miloš Pavelek

Projektant

Ing. Miloš Pavelek

Typ konstrukce

dřevěný lehký skelet (I-nosníky na bázi dřeva v kombinaci s KVH hranoly)

Zastavěná plocha

250,3 m2

Užitná plocha

143,2 m2

Počet obytných podlaží

1

Spotřebované dřevo

39,5 m3

Součinitel prostupu tepla

0,102 W/m2K

Energetické zařazení budovy

A

Doplňující informace

K přírodě šetrné postupy a řešení jsou zajištěny použitím snadno recyklovatelných materiálů. Dřevěná konstrukce slouží jako hlavní stavební obnovitelný materiál. Vnitřní povrchová úprava stěn – omítky z lokálního jílu. Tepelné izolace domu jsou tvořeny převážně z přírodních materiálů – foukaná dřevovláknitá izolace a konopná izolace, které vykazují dobré tepelně-izolační vlastnosti. Po dožití domu je možné izolace recyklovat nebo spálit v kotlích na biomasu. Základová deska domu je založena na tepelné izolaci z štěrku z pěnového skla, který se vyrábí jak ze surovin běžně používaných ve sklářské výrobě, tak z recyklovaného skla.

Údaje o soutěžícím

Jméno/Název společnosti

Ing. Miloš Pavelek

Bydliště/Sídlo společnosti

Dunajevského 415/10, 148 00 Praha-Kunratice

Logo/Fotka

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací