Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

18.

Senior park Týnec nad Labem

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název díla 

Senior park Týnec nad Labem

Účel stavby

Bydlení pro seniory

Doplňující informace o účelu stavby

Záměrem investora je postupné vytvoření ucelené lokality (souboru budov, permakulturní zahrady a parku) pro pohodlný a důstojný život s odpovídající péčí nejen pro seniory. V první etapě vznikne „Komunitní dům pro bydlení seniorů". Oproti návrhu bude technické řešení 1. etapy (systém větrání, vytápění, příprava TUV) optimalizováno s větším důrazem na využití obnovitelných zdrojů energie, pro splnění podmínek dotačního programu Nová zelená úsporám.

Architektonický popis

Řešené území se nachází na okraji obce a bezprostředně navazuje na oblast slepého ramene řeky Labe a plánovaného lesoparku. Celková koncepce lokality, souboru budov a zahrady je vedena snahou o jednoduché, funkční a kultivované řešení respektující krajinný ráz a historický kontext místa. Velký důraz je kladen na komfort a kvalitu vnitřního prostředí, trvalou udržitelnost, nízkou energetickou náročnost, ohleduplnost k životnímu prostředí, sociálně-ekonomické aspekty a osvětu. Celkový návrh efektivně využívá sklonu jižního svahu a vhodnou orientaci budov ke světovým stranám. V první etapě je realizovaný „Komunitní dům“, který poskytne ubytování pro cca 20 „soběstačných“ seniorů. V dalších etapách budou postupně realizovány hlavní budova domu s pečovatelskou službou, včetně příslušného zázemí a další obytné budovy. Vznikne tak kvalitní bezbariérové ubytování pro několik desítek seniorů s různou úrovní potřebné péče, bydlení pro rodinné příslušníky, případně personál. Vzniknou nová pracovní místa a zároveň příjemný veřejný prostor, kde může docházet k propojení různých generací a setkávání obyvatel Týnce. Lokalita bude řešena komplexně i z hlediska energetiky s důrazem na využití OZE.

Technický popis

Větrání objektů je navrženo pomocí podstropních větracích jednotek s rekuperací tepla ATREA DUPLEX EC5 jako částečně decentrální (jedna větrací jednotka pro 2 – 3 bytové jednotky). Optimální intenzitu větrání zajistí automaticky čidlo CO2, jednoduché a komfortní ovládání ovladač CP RD. Správce budovy může zařízení ovládat přes webové rozhraní. S ohledem na charakter objektu a jeho uživatele je vytápění řešeno elektrickými sálavými otopnými panely regulovanými prostorovými termostaty (jednoduchá instalace, údržba, ovládání, flexibilita, možnost úprav a rozšíření v návaznosti na energetické řešení dalších etap celé lokality). TUV bude zajištěna decentrálně elektrickými zásobníky. Na střeše objektu bude umístěna fotovoltaická elektrárna o výkonu 10 kWp, která do značné míry pokrývá potřebu energie pro vytápění, přípravu TUV, osvětlení a spotřebiče a zajišťuje tak částečnou energetickou soběstačnost. Do budoucna se počítá s možností instalace nabíjecí stanice pro elektromobil a s „energetickým“ napojením na další budovy v lokalitě, které jsou plánovány v dalších etapách výstavby. Srážková voda bude jímána v retenční nádrži pro využití na zálivku zahrady, případně splachování toalet.

Realizační skupina

Architekt

Ing. arch. Ondřej Novosad/ ARCHIDEE / architektonické studio; Ing. Tomáš Krupa/ Symbiosa – ateliér architektů

Projektant

Ing. Stanislav Kolář; Ing. David Chudoba/ Symbiosa – ateliér architektů

Koncept, stavební systém

ATREA s.r.o. | DOMY ATREA

Typ konstrukce

Těžký dřevěný skelet (konstrukční sytém ATREA).

Skladba konstrukce

Difúzně otevřená skladba obvodových konstrukcí. Důraz na využití přírodních, obnovitelných a recyklovaných materiálů (dřevo, celulózová izolace, dřevovláknité, dřevoštěpkové desky apod. – svislý dřevěný obklad, modřínová prkna tl.19 mm kotveno nerezovými kotvícími prostředky – lať 50/30, vodorovný rošt á 550 mm + větraná mezera tl. 30 mm – lať 50/30, svislý rošt, kotveno k žebříčkům + větraná mezera tl. 30 mm – dřevovláknitá deska tl. 60 mm, vodorovně kladená na vazbu, přistřelená sponkami z nerezového drátu – lať 80/60 (žebříček) – nosná dřevěná kostra, trámy KVH 140/140 – lať 80/60 (žebříček) volný prostor dodatečně zafoukaný celulózou (65 kg/m3) tl. 320 mm – deska OSB 3 15N-4PD, lepené ve spárách s přepáskováním vhodnou vzduchotěsnou lepicí páskou + hlavy šroubů přelepit stejnou páskou – instalační dutina pro elektrorozvody + krabice hl. 45 mm (svislé CD 60 x 27 á 625 mm na špalíky 58/34, podložené pryž. páskou na OSB), tl. 35 mm – protipožární sádrokartonové desky tl. 12,5 mm + malba.

Skladba konstrukce - obrázek

Zastavěná plocha

845 m2

Počet obytných podlaží

1

Součinitel prostupu tepla

0,12 W/m2K

Energetické zařazení budovy

A

Umístění díla

Týnec nad Labem

Údaje o soutěžícím

Jméno/Název společnosti

ATREA s.r.o. | DOMY ATREA

Bydliště/Sídlo společnosti

Jablonec nad Nisou

Webová stránka

Telefon

+420 608 644 650

E-mail

domy@atrea.cz

Kontaktní osoba

Petr Dusil

Logo/Fotka

Doplňující informace o soutěžícím

Navrhujeme a stavíme komfortní, energeticky úsporné a ekologické dřevostavby. Pod značkou DOMY ATREA poskytujeme komplexní služby v oblasti výstavby nízkoenergetických, pasivních, nulových a plusových domů, od poradenství a osvěty přes individuální architektonický návrh a zpracování projektové dokumentace, po realizaci stavby ve vlastním certifikovaném stavebním systému. V souboru 13 pasivních domů v obci Koberovy (Český ráj) provozujeme VZOROVÝ DŮM (prohlídky a individuální konzultace).

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací